Lärarförbundet
Bli medlem

Lärarförbundets politik för grundskola och förskoleklass

Grundskolan behöver organiseras så att lärare och rektorer har de allra bästa förutsättningarna. Det handlar både om kvalitet och arbetsmiljö. Lärarförbundets förbundsstyrelse har tagit fram en grundskolepolitik som sätter professionen i centrum.

Lärarförbundets grundskolepolitik sätter professionen i centrum. Grundskolan behöver organiseras så att lärare och rektorer har förutsättningar att kunna ta sitt yrkesansvar. Det är en kvalitetsfråga och en arbetsmiljöfråga, och gör läraryrket både hållbart och utvecklande.

Det här driver Lärarförbundet:

 • att huvudmannen återkommande ska förvissa sig om att rektorn har de organisatoriska förutsättningar som behövs för att kunna säkerställa att varje lärare har tid för planering, uppföljning, reflektion och kompetensutveckling.
 • att huvudmän inte ska ålägga grundskolan mer administration än vad lagen kräver.
 • att lärare ska vara delaktiga i planeringen av verksamheten och att hänsyn alltid ska tas till lärares totala arbetsbelastning.
 • att huvudmannen säkerställer att det finns tillräcklig tid för enskild och kollegial planering, för- och efterarbete, uppföljning och utveckling av undervisningen.

Lärarna behöver stödfunktioner

Lärare måste ha stort inflytande över vilka stödfunktioner som behövs. Det kan handla om att genomföra undervisningen i mindre grupper, arbeta i ett tvålärarsystem eller att särskilda mentorer anställs för att ansvara för det som inte har med kunskapsutvecklingen att göra.

Studie- och yrkesvägledningen (SYV)

 • att huvudmannen behöver säkerställa att det finns tid för återkommande studie- och yrkesvägledning för varje enskild elev
 • att prao ska hanteras av huvudmannen och inte av den enskilda skolan

Läs våra 7 förslag för en framgångsrik studie- och yrkesvägledning.

Satsningar på flerspråkighet måste till

 • att modersmål ska bli ett eget ämne med garanterad undervisningstid i timplanen
 • att modersmålslärare ska omfattas av lärarlegitimationen
 • att tid och förutsättningar ska säkerställas så att lärare kan planera och möjliggöra en flerspråkig ämnesundervisning
 • att förutsättningar för elever att kunna visa sina kunskaper i olika ämnen på sitt starkaste språk ska säkerställas

Läs våra 9 förslag om modersmålet i grundskolan.


 • Skapad 2018-11-12
 • Uppdaterad 2020-11-12
Frågor & Svar