Lärarförbundet
Bli medlem

Lärarförbundets kollektivavtal för dig som är arbetsgivare

Det finns många skäl för dig som arbetsgivare att ansluta dig till arbetsgivarorganisation och lämpligt kollektivavtal. Det är en trygghet både för dig som arbetsgivare och medarbetare på arbetsplatsen när alla vet vad som gäller.

Vid nyanställning av nya medarbetare är det klart en fördel om du kan erbjuda alla de förmåner som ingår i ett kollektivavtal. En arbetsgivare som har kollektivavtal anses ofta mer seriös än en utan avtal.
Arbetsgivare får dessutom påverka villkoren i kollektivavtalet genom medlemskap i arbetsgivarorganisation.

Blir du medlem i en arbetsgivarorganisation och tecknar kollektivavtal får du:

Färdigförhandlade anställningsvillkor

Du kommer inte att behöva förhandla om villkoren på arbetsplatsen varje gång du anställer eller ta nya beslut när nya situationer uppstår. Alla kollektivavtal innehåller regler om allmänna anställningsvillkor som kompletterar eller ersätter de arbetsrättsliga lagarna.

En mycket förmånlig pensionsförsäkring till dina anställda

Du behöver inte administrera olika privata tjänstepensioner, och pensionsförsäkringen är mycket mer förmånlig än de privata alternativen för dina anställda.

Aktuell branschinformation

Du får löpande information som rör just ditt område.

Förhandlingsstöd och juridisk expertis

Som arbetsgivare får du stöd vid förhandlingar. Skulle det uppstå en tvist mellan dig och någon av dina anställda så hanteras detta mellan arbetsgivarorganisationen och den fackliga organisationen. Det är betydligt enklare och mindre kostsamt än att anlita en advokat. Som arbetsgivare får du stöd vid förhandlingar.

Organisationer Lärarförbundet tecknar kollektivavtal med

Läs mer om avtal och lagar för medlemmar.

  • Skapad 2020-05-05
  • Uppdaterad 2021-10-06
Frågor & Svar