Lärarförbundet

Lärarförbundets HBT-nätverk

Lärarförbundets HBT-nätverk är till för dig som är medlem i Lärarförbundet och definierar dig som HBT-person. Det finns en flyer som informerar om Lärarförbundets HBT-nätverk.

Lärarförbundets HBT-nätverk är till för dig som är medlem i Lärarförbundet och definierar dig som HBT-person. Det finns en flyer som informerar om Lärarförbundets HBT-nätverk.

Nätverket är ett forum för dig som är medlem i Lärarförbundet och definierar dig som HBT-person.

Att skapa mötesplatser

Avsikten med nätverket är att skapa mötesplatser med möjlighet till att diskutera och byta erfarenheter med andra i samma situation.

Medverka och påverka

Att medverka i och påverka Lärarförbundets arbete kring dessa frågor är också ett av nätverkets syften.

Vi har även varit aktiva vid olika ”Pride – festivaler” runt om i landet.

Nätverket träffas ca 1-2 ggr termin och hittills träffarna varit i Stockholm. Förhoppningen är, att i takt med att nätverket växer, det ska bli möjligt med regionala träffar.

HBT-nätverksträffar

Våra nätverksträffar är en möjlighet för dig som identifierar dig som HBT-person och är lärarstudent eller redan yrkesverksam. På träffarna får du träffa andra och byta erfarenheter kring öppenhet, heteronormativitet och arbetsmiljö och mycket mer.

Intresserad? Mejla maria.karlsson@lararforbundet.se. OBS! Lärarförbundet står för resa och logi.

Erfarenhetsutbyte

Vid tidigare träffarna har mycket tid ägnats åt erfarenhetsutbyte. En fråga som har diskuterats mycket är hur man förhåller sig till att vara ”öppen på jobbet”. Möjligheter/hinder, varför och för vem, kolleger, barn/elever, föräldrar?

Gå med i Nätverket du också!

Om du är medlem i Lärarförbundet, definierar dig som en HBT-person och intresserad av nätverksträffarna eller om du skulle vilja medverka vid någon utåtriktad aktivitet - anmäl dig till Maria Karlsson: maria.karlsson@lararforbundet.se.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här