Lärarförbundet
Bli medlem

En gymnasieskola för alla

Gymnasietiden är den tid i elevens liv då man går från barn till vuxen. blir myndig och förväntas kunna ta eget ansvar för sitt liv och sin omvärld. Lärarna som eleverna möter kan ha ett avgörande inflytande i deras vägval - både vad det gäller grundläggande kompetenser och utveckling av attityder.

Övergången mellan grundskola och gymnasieskola är idag ofta allt för dåligt förberedd. Eleven behöver stöd och vägledning för att göra välinformerade val som tar hänsyn till egna intressen och förutsättningar, men som också bygger på en förståelse för omvärlden och sätter de egna valen och det egna arbetet i ett sammanhang. Det innebär att studie och yrkesvägledning måste stärkas. Här kan du ta del av Lärarförbundets gymnasiepolitik, vår syn på gymnasieskolan och hur vill vill att den ska utvecklas i framtiden.

Eleverna står utan rätt förutsättningar

Idag lämnar många elever grundskolan utan förutsättningar för att klarar ett nationellt program på gymnasieskolan. För att lösa detta krävs långsiktigt arbetet som börjar tidigt i elevens skolgång, till exempel i form av lärare med olika specialfunktioner. Gymnasieskolan måste också vara öppen för elever utan fullständiga betyg genom introduktionsprogram i olika former.

Studier i gymnasieskolan kräver en bredare kompetens oavsett om man ska gå på ett yrkesprogram eller ett studieförberedande program. Alla ämnen är lika viktiga för elevens fortsatta utveckling och vidare studier.

Ståndpunkter för gymnasieskolans utveckling

  1. Eleverna ska ha möjlighet till ett livslångt lärande för att gå vidare eller sadla om senare i livet. Gymnasieskolan ska öppna yrken för elever, men inte låsa in dem i yrkena genom att skapa karriärmässiga återvändsgränder.
  2. Dagens och morgondagens arbetsmarknad kräver en högre och annorlunda kompetens än gårdagens. Goda grundkunskaper ibland annat svenska, engelska och matematik behövs därför för att delta i kompetensutveckling och utvecklingsarbete av olika slag.
  3. De kunskaper som ger högskolebehörighet är de som ger förutsättningar för att ta till sig och kritiskt granska information, göra självständiga analyser och delta i kvalificerade samtal. Alla ungdomar behöver en bildning som möjliggör detta. Gymnasieskolan ska tillhandahålla utbildningar med hög kvalitet, men den får aldrig reduceras till en institution som bara levererar arbetskraft.


Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här

Frågor & Svar