Lärarförbundet
Bli medlem

Lärarförbundets fritidshemspolitik - fritidspedagogik är en framtidspedagogik

Lärarförbundets politik vill bidra till att fritidshemmen ska kunna fortsätta utvecklas och bli den unika versamhet den har kapacitet att bli.

Lärarförbundets politik vill bidra till att fritidshemmen ska kunna fortsätta utvecklas och bli den unika versamhet den har kapacitet att bli.

Fritidshemmen har en enorm potential att bidra till elevers utveckling. I Lärarförbundets politik för framtidens fritidshem identifierar vi satsningarna som måste göras för att fritidshemmen ska bli bättre arbetsplatser och positivt påverka både elever och vuxna genom hela skolsystemet.

Vårt politiska program omfattar krav som syftar till att synliggöra och stärka fritidshemmens stora framtidspotential.

Lärarförbundet driver bland annat satsningar på mindre elevgrupper, fler lärare, högre lön, bättre arbetsvillkor och en tydligare prioritering av fritidshemmen, från såväl statligt håll som i kommunerna och på den enskilda skolan.

Fritidspedagogik har en fantastisk möjlighet att göra skillnad

Våra fritidshem i Sverige är efterfrågade och uppskattade av såväl barn som föräldrar.

Antalet inskrivna elever närmar sig med rask takt en halv miljon, och de yngre barnen tillbringar ofta mer än halva skoldagen i fritidshemmet - en fantastisk möjlighet att göra skillnad i hundratusentals barns liv.

I fritidshemmen får elever möjlighet att utveckla breda kompetenser såsom samarbetsförmåga, kommunikationsförmåga, problemlösning och estetiska uttrycksformer.

Fritidspedagogiken fokuserar på elevernas sociala, emotionella och praktiska utveckling, och undervisningen kompletterar förskoleklassen och grundskolan genom att i högre grad vara situationsstyrd, upplevelsebaserad och grupporienterad.

Det har aldrig tidigare varit så många elever inskrivna i fritidshem, men samtidigt har vi aldrig haft en så låg andel anställda i fritidshem med pedagogisk högskoleutbildning. Det är en helt oacceptabel situation.

Utan politisk vilja och stora resurser – både på nationellt och lokalt plan – står alltså fritidshemmen inför enorma utmaningar.

- Med för stora elevgrupper och låg lärartäthet blir arbetsbelastningen för lärare i fritidshem ohållbar, och den viktiga verksamheten i fritidshemmen blir lidande. Genom att satsa på fritidshemmen kan lärare i fritidshem få arbeta med det de är bäst på – att hjälpa eleverna att utvecklas till trygga, kreativa och kommunikativa individer, säger Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande för Lärarförbundet.

Lärarförbundets politiska krav i tio punkter:

  1. Inför nationella riktmärken för elevgruppernas storlek och upprätta en plan för hur riktmärkenas nivåer ska nås
  2. Satsa resurser för högre lärartäthet genom fler utbildade lärare i fritidshem
  3. Säkra tillräcklig tid för planering, reflektion och utveckling av all undervisning för varje lärare i fritidshem, som schemaläggs varje vecka både enskilt och med kollegor
  4. Säkerställ ändamålsenliga, anpassade och välutrustade lokaler samt utomhusmiljöer
  5. Skapa likvärdighet i kvalitet och tillgång till fritidshem för alla elever
  6. Anställ lärarassistenter för att avlasta lärare i fritidshem från administration och andra praktiska uppgifter
  7. Satsa på höjda löner och god löneutveckling för lärare i fritidshem och inkludera dem i alla nationella satsningar på lön och karriärtjänster, både för att attrahera nya lärare och behålla de nuvarande
  8. Satsa på kompetensutveckling och inför ett nationellt professionsprogram för både lärare och rektorer
  9. Sätt ett maxtak på 20 medarbetare per chef så att rektorerna hinner vara pedagogiska ledare för all sin verksamhet
  10. Satsa på fritidspedagogisk forskning och utöka möjligheterna för lärare i fritidshem att läsa in en examen på magister- eller masternivå.

Fritidshemmen har en enorm potential att vara en fantastiskt viktig verksamhet för en majoritet av alla barn i Sverige. Det kan också vara en spännande, utvecklande och hållbar arbetsplats för tiotusentals lärare och andra anställda.

Nu ser vi till att de får förverkliga den potentialen!

Läs hela Lärarförbundets fritidshemspolitik – Fritidspedagogik är en framtidspedagogik (pdf)

 • Skapad 2018-04-10
 • Uppdaterad 2020-06-10
Frågor & Svar