Lärarförbundet

Fem förslag för studiero i skolan

Vad är viktigast för att skapa ett bra studieklimat i klassrummen? Ett grundläggande krav är att lärarna ska ha gott om tid och resurser för sina elever. Därför vänder vi oss mot förslag som inte leder till det – till exempel ordningsbetyg och mobilförbud.

Att införa ordningsbetyg på högstadiet och gymnasiet är en fråga som Allianspartierna tillsammans med Sverigedemokraterna drivit igenom i form av ett tillkännagivande i riksdagen. Lärarförbundet har ifrågasatt förslaget från början och anser inte att det här är den åtgärd som gör att vi får bättre arbetsro i skolan. Tron att ordningsbetyg skulle förbättra något är rent önsketänkande.

Ett annat aktuellt förslag är att flera partier vill skärpa den lagstiftning som redan idag ger lärare rätt att omhänderta mobiltelefoner. Partiledaren Jan Björklund (FP), utbildningsminister Gustav Fridolin (Mp) och nu senast statsminister Stefan Löfven (S) har varit ute i frågan.

–Vi behöver politiker som tar tag i de stora utmaningarna och det är inte mobilernas vara eller icke vara i klassrummen. Det är en bedömning som lärare måste få möjlighet att göra från situation till situation, säger Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande till Sveriges Radio.

Våra fem förslag för studiero

Lärarförbundet har fem egna förslag för trygghet och studiero i skolan som skulle göra stor skillnad. Förslagen gäller vilka förutsättningar som behövs i skolan, även om föräldrarna också har ett givet ansvar i dessa frågor.

  • Satsa på mer resurser till extra stöd och ge stöd tidigt. Alltför många lärare har elever som nekas stöd trots att lärarna påpekat behovet, och när stöd väl sätts in görs det försent. Ju fler elever som får den hjälp de behöver – desto lugnare i klassrummet.
  • Ge lärarna mer tid att planera och utveckla undervisningen. Avlasta lärarna från administration och annat som inte bidrar till elevernas kunskapsutveckling. Ju mer tid lärare får att förbereda och följa upp sina lektioner – ju mer kan de anpassa undervisningen, och desto lugnare blir det i klassrummet.
  • Ge lärare större möjligheter att bedriva undervisning i mindre grupper eller i halvklass. Ju mer tid läraren får för varje elev – desto lugnare i klassrummet.
  • Skapa mindre grupper på fritidshemmen och anställ fler lärare som är utbildade för att arbeta på fritidshemmen. Ju bättre verksamhet innan, mellan och efter lektionerna, desto bättre blir det i klassrummet.
  • Se till att elevhälsan är väl utbyggd med skolsköterskor och skolkuratorer för att fånga upp barn och unga som mår dåligt.

Påminn riksdagsledamöter att hålla löften

Var med och se till att de fem förslagen blir verklighet. Påminn de riksdagsledamöter som har lovat att arbeta för stöd till varje elev och minskad arbetsbelastning för lärarna.

Påverka dina kommunpolitiker

Påminn även de partier i din kommun som lovat arbeta för minskad arbetsbelastning och stöd till varje elev. Och sätt press på de partier som inte lovat!

Bli medlem och påverka genom Lärarförbundet

Håller du med om våra förslag för bättre studiero men ännu inte är medlem? Passa på att bli medlem i Sveriges största lärarorganisation. Ju fler vi är, desto större möjlighet att påverka har vi!

Kommentarer:

Gunilla
Gunilla Hultberg

Bra förslag på åtgärder från Lärarförbundet men satsa redan i förskolan så underlättar det för skolan.

  • Skapad 2014-08-25 11:08
Kristina
Kristina Haag Larsen

Jättebra, 5 förslag från Lärarförbundet, Jan Björklund har inte varit i skolvärlden och jobbat på länge om han nångång varit där! Han kommer med så mycket knepiga förslag!
Mer resurser från de lägsta åldrarna så man tidigt kan fånga upp de som behöver extra stöd.

  • Skapad 2014-08-14 19:50
Kristina

Om Kristina Haag Larsen

Jobbar för närvarande i klass två på Nyhedsskolan, har ansvar för musik och NO. Är dessutom ordförande i Lärarförbundets lokalavdelning i Rättvik.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här