Lärarförbundet
Bli medlem

Fem förslag för studiero i skolan

Vad är viktigast för att skapa ett bra studieklimat i klassrummen? Ett grundläggande krav är att lärarna ska ha gott om tid och resurser för sina elever. Därför vänder vi oss mot förslag som inte leder till det – till exempel ordningskontrakt och mobilförbud.

Istället för att fokusera på lösningar som verkligen kan ge studiero för eleverna föreslår politikerna förslag som ordningskontrakt och mobilförbud i skolan. Förslaget om mobilförbud är inte nytt, Jan Björklund (L) och statsministern Stefan Löfvén har tidigare varit ute i frågan i jakten på väljarnas röster.

Men det är inte förbud mot mobiler eller påtvingade ordningsregler som skapar studiero för eleverna.

Våra fem förslag för studiero

Lärarförbundet har fem egna förslag för trygghet och studiero i skolan som skulle göra stor skillnad. Förslagen gäller vilka förutsättningar som behövs i skolan, även om föräldrarna också har ett givet ansvar i dessa frågor.

  • Satsa på mer resurser till extra stöd och ge stöd tidigt. Alltför många lärare har elever som nekas stöd trots att lärarna påpekat behovet, och när stöd väl sätts in görs det försent. Ju fler elever som får den hjälp de behöver – desto lugnare i klassrummet.
  • Ge lärarna mer tid att planera och utveckla undervisningen. Avlasta lärarna från administration, genom att anställa administrativa lärarassistenter. Rensa bland uppgifter som inte bidrar till elevernas kunskapsutveckling. Ju mer tid lärare får att förbereda och följa upp sina lektioner – ju mer kan de anpassa undervisningen, och desto lugnare blir det i klassrummet.
  • Ge lärare större möjligheter att bedriva undervisning i mindre grupper eller i halvklass. Ju mer tid läraren får för varje elev – desto lugnare i klassrummet.
  • Skapa mindre grupper på fritidshemmen och anställ fler lärare i fritidshem. Ju bättre verksamhet innan, mellan och efter lektionerna, desto bättre blir elevernas resultat.
  • Se till att elevhälsan är väl utbyggd med skolsköterskor, skolkuratorer och andra kompetenser. Elevhälsan ska både verka förebyggande och ha förutsättningar att anpassa stöd efter elevernas behov.

Kommentarer:

Gunilla
Gunilla Hultberg

Bra förslag på åtgärder från Lärarförbundet men satsa redan i förskolan så underlättar det för skolan.

  • Skapad 2014-08-25 11:08
Kristina
Kristina Haag Larsen

Jättebra, 5 förslag från Lärarförbundet, Jan Björklund har inte varit i skolvärlden och jobbat på länge om han nångång varit där! Han kommer med så mycket knepiga förslag!
Mer resurser från de lägsta åldrarna så man tidigt kan fånga upp de som behöver extra stöd.

  • Skapad 2014-08-14 19:50
Kristina

Om Kristina Haag Larsen

Jobbar för närvarande i klass 1 på Nyhedsskolan. Jobbar 40 % har tagit ut lite tjänstepension.
Jag är även ordförande i lokalavdelningen i Rättvik.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här