Lärarförbundet
Bli medlem

Lärarförbundets extrakongress 2021

Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Den 2–3 september går Lärarförbundets extrakongress av stapeln.

Varför en extra kongress?
Hösten 2020 hade Lärarförbundet en extrainsatt kongress. Då sa kongressen ja till förslaget om att gå vidare med planerna för att skapa en helt ny facklig organisering som samlar hela Sveriges lärarkår. En viktig milstolpe på den resan blir nu i september då det är extrakongress igen.

Vad ska kongressen fatta beslut om i september?
Då ska det fattas beslut om hur den nya organisationen ska se ut och var den hör hemma centralorganisationsmässigt. På agendan står Ny organisation för att samla alla Sveriges lärare och skolledare och Centralorganisationstillhörighet.

Hur hänger det här ihop med utvecklingsresan Sveriges lärare?
Kongressen blir ett delmål på utvecklingsresan Sveriges lärare som är ett begrepp för allt förändrings- och utvecklingsarbete som Lärarförbundet behöver göra. Avsikten är att skapa en ny och mer kraftfull organisation som kan bidra till att lärare och skolledare får en rimlig arbetsbelastning, högre löner och ett större professionellt inflytande.

Vad handlar punkten om centralorganisationstillhörighet om?
På kongressen hösten 2020 beslutades att se över vilken centralorganisation som Lärarförbundet ska tillhöra framöver. Idag tillhör Lärarförbundet TCO tillsammans med exempelvis Unionen och Vision. Många andra professionsförbund till exempel Sveriges läkarförbund, Sveriges psykologförbund och Sveriges ingenjörer tillhör Saco. Under våren har förbundsstyrelsen utrett frågan och kommer läggas fram ett förslag till kongressen som ska ta ställning till om den nya organisationen ska tillhöra Saco, TCO eller ingen centralorganisation alls.

  • Skapad 2021-05-31
  • Uppdaterad 2021-05-31
Frågor & Svar