Lärarförbundet
Bli medlem

Lärarförbundet välkomnar satsningar på fritidshem

Regeringen och Vänsterpartiet har kommit överens om att 250 miljoner nästa år och 500 miljoner kommande år fram till 2019 ska satsas på fritidshem. Satsningen motsvarar 1 000 nya lärare. "Inte en dag för tidigt", säger Johanna Jaara Åstrand, ordförande i Lärarförbundet.

Regeringen satsar tillsammans med Vänsterpartiet totalt 2 miljarder kronor till fritidshem fram till 2019 i kommande budget. Budgeten klubbades igenom i december 2015. Pengarna ska bland annat gå till mer personal och mindre barngrupper på fritidshemmen, rapporterar Sveriges Radio. Lärarförbundet har sedan länge efterlyst satsningar på fritidshemmen.

- Den här satsningen kom inte en dag för tidigt. Fritidshemmen är otroligt eftersatta och även om satsningen är långt ifrån tillräcklig är det likväl välkommet säger Johanna Jaara Åstrand.

Behoven är stora

På fritidshemmen får eleverna möjlighet att utveckla olika förmågor och intressen genom ett lekfullt lärande, vilket kan gynna resultaten i skolan. Men på många håll runt om i landet saknas förutsättningarna – elevgrupperna är för stora och lärartätheten för låg. Utvecklingen går åt fel håll och det har bland annat blivit tydligt i Skolverkets årliga granskning och i Lärarförbundets rapporter.

Vi vill se långsiktiga satsningar

Att barngrupperna på fritidshemmen är så stora går ut över kvaliteten, barnen och eleverna. Det påverkar också lärarnas arbetsbelastning. Genom fler lärare i fritidshemmen skapas mer tid och resurser att förbereda och utveckla undervisningen.

- Varje krona är en investering i elevens lärande men det kommer krävas långsiktighet och målmedvetenhet för att åtgärda en mångårig nedmontering av fritidshemmen. säger Johanna Jaara Åstrand.

Även Moderaterna har förslag

Lärarförbundet välkomnar ett nytt fokus på fritidshemmen från båda blocken. I våras gjorde Moderaterna ett utspel om satsningar på fritidshemmen.

Regeringens budgetproposition presenteras i sin helhet den 21 september.

  • Skapad 2015-08-31
  • Uppdaterad 2015-12-21
Frågor & Svar