Lärarförbundet
Bli medlem

Lärarförbundet välkomnar satsningar på fritidshem

Regeringen och Vänsterpartiet har kommit överens om att 250 miljoner nästa år och 500 miljoner kommande år fram till 2019 ska satsas på fritidshem. Satsningen motsvarar 1 000 nya lärare. "Inte en dag för tidigt", säger Johanna Jaara Åstrand, ordförande i Lärarförbundet.

Regeringen satsar tillsammans med Vänsterpartiet totalt 2 miljarder kronor till fritidshem fram till 2019 i kommande budget. Budgeten klubbades igenom i december 2015. Pengarna ska bland annat gå till mer personal och mindre barngrupper på fritidshemmen, rapporterar Sveriges Radio. Lärarförbundet har sedan länge efterlyst satsningar på fritidshemmen.

- Den här satsningen kom inte en dag för tidigt. Fritidshemmen är otroligt eftersatta och även om satsningen är långt ifrån tillräcklig är det likväl välkommet säger Johanna Jaara Åstrand.

Behoven är stora

På fritidshemmen får eleverna möjlighet att utveckla olika förmågor och intressen genom ett lekfullt lärande, vilket kan gynna resultaten i skolan. Men på många håll runt om i landet saknas förutsättningarna – elevgrupperna är för stora och lärartätheten för låg. Utvecklingen går åt fel håll och det har bland annat blivit tydligt i Skolverkets årliga granskning och i Lärarförbundets rapporter.

Vi vill se långsiktiga satsningar

Att barngrupperna på fritidshemmen är så stora går ut över kvaliteten, barnen och eleverna. Det påverkar också lärarnas arbetsbelastning. Genom fler lärare i fritidshemmen skapas mer tid och resurser att förbereda och utveckla undervisningen.

- Varje krona är en investering i elevens lärande men det kommer krävas långsiktighet och målmedvetenhet för att åtgärda en mångårig nedmontering av fritidshemmen. säger Johanna Jaara Åstrand.

Även Moderaterna har förslag

Lärarförbundet välkomnar ett nytt fokus på fritidshemmen från båda blocken. I våras gjorde Moderaterna ett utspel om satsningar på fritidshemmen.

Regeringens budgetproposition presenteras i sin helhet den 21 september.

Kommentarer:

Mikael
Mikael Andersson

En god start, men se nu till att pengarna denna gång VERKLIGEN landar i fritidshemmen och inte "råkar" stärka personaltätheten mm under förmiddagarna istället.

  • Skapad 2015-12-21 17:40
Mikael

Om Mikael Andersson

Lärare i fritidshem på Maria Parkskolan i Helsingborg. Sitter med i referensgruppen för fritidspedagogik. Äventyrspedagog med stort lek och IKT intresse.

Conny
Conny Melin

Alla kommuner har inte samma behov. Det finns fritidshem med 10 inskrivna barn F-4. Sedan finns fritidshem med fem avdelningar, 130 barn inskrivna F-5. Där långtifrån all personal är utbildade pedagoger. Här ser det ut följande, 6 fritidspedagoger, 1 förskollärare, 3 barnskötare, 1 fritidsledare och 5 assistenter. Alla arbetar inte heltid. Vi har barn från 6:00-18:30. Måndag till fredag. Vi behöver fler heltider, på vissa avdelningar får personal arbeta nio timmar för att täcka upp. Vi äter frukost i skolans matsal, där serveras ca 80 barn. På kvällar får vi slå ihop avdelningarna, de flesta arbetar deltid. Har man uppdrag i skolan måste arbetstiden passa både skola och fritids, det går oftast inte ihop. I detta ska en verksamhet bedrivas. Det behövs satsningar. Det skall bara fördelas på rätt sätt.

  • Skapad 2015-09-19 06:52
Conny

Om Conny Melin

Jag är arbetsplats-och skyddsombud för Fritidshemmet på Tyringe/Vedhygge skola F-6.

Lennart
Lennart Nilsson

1000 tjänster fördelat på 290 kommuner
eller typ en jätte satsning på 50 kronor per inskrivet fritidsbarn i månaden? Vi pratar alltså om pärlplatte pengar. Eller en riktad lönesatsning på cirkus 2000 i månaden till berörd personal. Till en kommun med 50000 invånare är det en förstärkning på max en tjänst.

  • Skapad 2015-08-31 21:39

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här