Lärarförbundet
Bli medlem

Vi välkomnar skolsamverkan för obruten skolgång

​Lärares och skolledares bedömningar ska väga tungt för att säkra att alla elever vid om- och nyplaceringar till bland annat stödboenden ska få rätt förutsättningar i skolan.

Regeringen har presenterat ett beslut där de ger Skolverket, Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) och Socialstyrelsen i uppdrag att utöka samverkansmodeller för att säkra att skolan inte förbises vid beslut om placering av barn och unga till familjehem, jourhem, HVB och stödboende. Lärarförbundet välkomnar regeringens beslut, som i större utsträckning möjliggör en obruten skolgång för alla elever.

Men med god nationell informationssamverkan behöver även lokal samverkan för resurser stärkas. Därför vill vi även se att uppdraget matchas med lokala samordningsfunktioner.

- Det här är ett viktigt steg för att säkra elevers rätt till en god obruten skolgång. För att det verkligen ska få effekt måste det matchas med en lokal samordningsfunktion där lärares och skolledares bedömningar av insatser väger tungt och att hänsyn till skolkapacitet tas vid nyplaceringar, säger Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande.

Lärarförbundet ser det också som mycket viktigt att även nyanländas skolgång säkras, för att ge alla barn och unga i Sverige en chans till en fungerande skolgång och ett körkort in på arbetsmarknaden.

- För att på riktigt få till stånd en fungerande skolgång brådskar det med beslut om förlängt uppehållstillstånd för nyanlända gymnasieelever. Låt det bli nästa steg! Uppmanar Johanna Jaara Åstrand.

  • Skapad 2017-02-20
Frågor & Svar