Lärarförbundet
Bli medlem

Lärarförbundet välkomnar lärarlönesatsningar

​Lärarförbundet välkomnar det nya statsbidraget till lärare och förskollärare och anser att det kommer leda till högre löner, vilket stärker yrkets attraktivitet och status, vilket på sikt också bidrar till förbättrade resultat i svensk skola.

Regeringens förslag betyder i korthet att staten avsätter tre miljarder för att höja lönerna för lärare och förskollärare. Dessa ska kunna gå ut till cirka 60 000 personer, där varje huvudman kan höja lönen för ett antal lärare utifrån fyra kriterier. Löneökningen för de som omfattas fördelas så att genomsnittsökningen blir mellan 2 500 och 3 500 kronor per månad. Den huvudman som endast erhåller bidrag för en lärare får pengar motsvarande en löneförhöjning om 3 000 kronor i månaden.

Förslaget behöver förtydligas

Även om det är en välkommen satsning finns det enskildheter i förslaget som skulle behöva förändras, alternativt förtydligas. Ett exempel är vilka grupper som kan få del av bidraget, där vi anser att förslaget borde omfatta fler lärargrupper. Ett annat exempel är vilka lärare som hamnar på vilken sida om den föreslagna 90-10-fördelningen inom bidraget. Lärarförbundet presenterar därför följande förslag.

Lärarförbundets förslag:

  • låt bidraget även omfatta lärare i vuxenutbildning, SFI, musik- och kulturskola samt studie- och yrkesvägledare
  • avskaffa regeln att vissa lärargrupper kan omfattas av högst tio procent av en huvudmans tilldelade medel.

Läs Lärarförbundets remissvar på lönesatsningen i sin helhet (pdf).

  • Skapad 2015-12-18
Frågor & Svar