Lärarförbundet
Bli medlem

Lärarförbundet välkomnar friande dom i Högsta Domstolen

År 2017 blev en lärare anmäld för att fysiskt ha flyttat på en elev i en skola i Lidköping. Den 3 juli kom domen från Högsta Domstolen. Läraren frias.

Högsta domstolen fastställde hovrättens domslut med motiveringen att lärarens ingripande var befogat.

— Jag hoppas att det här kommer innebära att lärare kan känna sig stärkta, och att huvudmännen tar ett större ansvar för att stötta lärare som blivit anmälda. Vi har sett flera fall där kommuner har tvingat en anmäld lärare till omplacering eller avslutat anställningen innan utredningen är avslutad, för att undvika konflikter eller negativ publicitet, säger Maria Rönn, vice ordförande för Lärarförbundet.

Bakgrunden till incidenten 2017 är att en åttondeklassare satt i en soffa som hindrade andra från att passera skolans rasthall. Den då 13-årige skoleleven ska enligt uppgift ha blivit tillsagd att flytta på soffan, vilket inte skedde. Det hela slutade med att en lärare grep tag i 13-åringen och drog upp honom ur soffan.

Det krävs mer klarhet i regelverket menar Maria Rönn.

– Det blir något tydligare nu. Vi står dock fast vid att regelverket kring lärares ansvar och befogenheter för att skapa studiero är för otydligt och att det krävs en översyn av skollagen i de frågorna.

Domslutet är prejudicerande. Och det välkomnas av Lärarförbundet. I förlängningen innebär det att domen kan bidra till att förtydliga vad lagen säger i liknande framtida fall.

Rönn är tydlig med att det behövs ett politiskt ansvar för att se över lagstiftningen och förtydliga om lärares ansvar och befogenheter.

– Lärare får inte hamna i kläm mellan sitt tillsynsansvar och risken för att bli anklagad för kränkningar när man gör sitt jobb i den utsträckning som situationen kräver, säger Maria Rönn.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här