Lärarförbundet
Bli medlem

Lärarförbundet välkomnar förslag om obligatorisk förskoleklass

Lärarförbundets vice ordförande Maria Rönn.

Lärarförbundets vice ordförande Maria Rönn.

Regeringen förslår att obligatorisk förskoleklass ska bli verklighet, ett förslag som Lärarförbundet välkomnar. Förslaget stärker förskoleklassens viktiga roll som inkörsport till elevens fortsatta utbildning och legitimerar samtidigt förskollärarnas viktiga roll.

Förslaget, som även går i linje med vad Lärarförbundet har drivit sen lång tid tillbaka och som merparten av yrkesprofessionen önskar.

- Förslaget innebär att elevers rätt till utbildning i förskoleklass stärks och att förskoleklassen bibehåller sin viktiga roll som en bro mellan förskola och grundskola, där förskollärares och grundlärares kompetenser berikar och kompletterar varandra. Vi kan inte nog understryka vikten av att förskoleklasslärarna får rätt förutsättningar för sitt förnyade uppdrag, säger Maria Rönn,vice ordförande för Lärarförbundet.

Förskoleklassens problem inte lösta

Dock kvarstår bristerna inom förskoleklassverksamheten med för få lärare, för stora barngrupper samt minimal till ingen tid till att planera och utveckla undervisningen i förskoleklassen. De flesta lärare i förskoleklass arbetar idag dessutom på fritidshemmen, vilket spär på problemen ytterligare.

Lärarförbundet anser också att bestämmelserna om modersmålsundervisning och studiehandledning idag är för svaga. De bör istället regleras på samma sätt för elever i förskoleklass som för elever i grundskolan.

–Vi får ofta signaler om att elever i behov av särskilt stöd inte får tillgång till de resurser och specialpedagogiska insatser de behöver. Regeringen bör därför överväga att förtydliga elevers rätt till särskilt stöd i förskoleklassen, säger Maria Rönn

  • Skapad 2017-08-03
  • Uppdaterad 2017-08-03
Frågor & Svar