Lärarförbundet
Bli medlem

Lärarförbundet välkomnar ämnesbetyg

​Regeringen har kommit med förslag på ändringar i betygssystemet. Lärarförbundet välkomnar delarna som handlar om ämnesbetyg på gymnasiet och ett mer kompensatoriskt betygsystem.

Regeringen presenterade lagrådsremissen den 31 augusti. Bland annat föreslås att ämnesbetyg ska ersätta kursbetyg i gymnasieskolan. Ämnesbetyg införs på gymnasiet för att bättre spegla elevers kunskaper (regeringen.se).

Syftet är att betygen i framtiden ska främja elevernas kunskapsutveckling på ett bättre sätt.

Betygssystemet kommer placera ämnet i fokus, istället för de enskilda kurserna. Eleverna får alltså betyg i hela ämnen (till exempel engelska), istället för i kurser (som engelska A och B).

Det kommer i sin tur underlätta elevernas kunskapsutveckling och göra det möjligt för lärarna att fokusera på undervisningen och elevernas lärande.

– Ämnesbetyg ger en bättre helhet och motverkar fragmentisering, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand, och fortsätter:

– Med ämnesbetyg kommer stressen minska både för elever och lärare och ge lärarna bättre förutsättningar att jobba med elevernas faktiska kunskapsutveckling, istället för att fylla i hyllmeter av matriser.

Välkomnar även förslaget om kompensatorisk betygssättning

Lärarförbundet välkomnar också förslaget om kompensatorisk betygssättning från grundskolan och uppåt, och att det ska gälla redan från 2022. Ämnesbetyg – betygen ska bättre spegla elevers kunskaper (regeringen.se).

– Elevens sämsta prestation ska inte vara det som avgör betyget. Lärares professionella helhetsbedömning av elevens kunskaper är vad som måste räknas, säger Johanna Jaara Åstrand.

Inget nytt betygssteg för underkänt

Lärarförbundet är också nöjda med att regeringen inte vill se ett nytt betygssteg för underkänt, Fx, vilket tidigare föreslagits i en utredning.

Anledningen är att det hade lett till en ökad arbetsbörda för lärarna och marginella skillnader för eleverna.

– Det samlade förslaget ger större möjligheter för lärarna att ta sitt yrkesansvar. Men det måste matchas med tid och resurser både för implementeringen, och för att säkra lärares förutsättningar att kontinuerligt kunna utveckla sin undervisning, och följa upp elevernas kunskapsutveckling, säger Johanna Jaara Åstrand.

Betygsinflationen har inte hanterats

Men problemen med betygsinflation har inte hanterats, menar Lärarförbundet.

– Skolmarknaden skapar en kultur som uppmuntrar till att sätta högre betyg – det ses som tecken på en framgångsrik skola, men verkligheten är betydligt mer komplex, konstaterar Johanna Jaara Åstrand.

– Ett trovärdigt betygssystem behöver ha en rättvis tillämpning och präglas av likvärdighet, det har vi inte fullt ut idag.

  • Skapad 2021-08-31
  • Uppdaterad 2021-08-31
Frågor & Svar