Lärarförbundet
Bli medlem

Lärarförbundet uppmärksammar internationella kvinnodagen

Lika tillgång till utbildning och lika rättigheter för män och kvinnor är inte bara en kvinnofråga. Det är en rättighet och ett ansvar för både kvinnor och män. Lärarförbundet arbetar aktivt för detta året om. Den 8 mars uppmärksammar vi det lite extra.

Utbildning av kvinnor bidrar till minskad fattigdom, främjar den ekonomiska utvecklingen och åtgärdar de mest akuta globala utmaningarna, till exempel konfliktlösning och hälsofrågor.

Rätten till utbildning är FN:s globala utvecklingsmål 4 som Lärarförbundet är med och arbetar för.

Under 2016 har Lärarförbundet bland annat arbetat tillsammans med ASEAN Women’s Network in the Philippines, som omfattar lärarorganisationer i de sydostasiatiska länderna. Vi har även engagerat oss i kvinnors ställning i Colombia, bland annat kopplat till fredsavtalet med FARC-gerillan.

Internationella bloggen: En kvinnas plats är... i hennes fackförening, för ekonomisk rättvisa och egenmakt

Lika för lika-bloggen: Läraryrket svårt drabbat av ojämställd arbetsmiljö

Kvinnodagen +1 år


  • Skapad 2017-03-08
Frågor & Svar