Lärarförbundet
Bli medlem

Lärarförbundet Students styrelse 2021/22

Titus Fridell, ordförande i Lärarförbundet Student och Yana Möller, vice ordförande i Lärarförbundet Student.

Titus Fridell, ordförande i Lärarförbundet Student och Yana Möller, vice ordförande i Lärarförbundet Student.

Som lärarstudent finns det många sätt att påverka sin utbildning och sitt framtida yrke. Ett av dem är att delta i Lärarförbundet Students årsmöte - Lärarstudentmötet (LSM). Då tas beslut om fokusprogram för kommande år och val av ny nationell studerandestyrelse.

Styrelsen i Lärarförbundet Student


Styrelsen valdes av Lärarstudentmötet i maj 2021 till en mandatperiod som löper från 1 juli 2021 till 30 juni 2022.

Titus Fridell, ordförande

Yana Möller, vice ordförande

Erik Vikström, ledamot

Fia Persson, ledamot

Hanna Maloki, ledamot

Maria Edlundh, ledamot

Oscar Karlsson, ledamot

Sandra Munne, ledamot


Lär känna Lärarförbundet Students styrelse


Titus Fridell

Pluggar: Ämneslärare i religionskunskap vid Karlstads Universitet på distans.
Jag tycker: att professionens behov ska styra lärarutbildningarnas innehåll och utformning. Föredrar: Knoll framför Tott.

Yana Möller

Pluggar: Ämneslärare i bild och musik vid Göteborgs Universitet
Jag tycker: Jag brinner för VFU-frågor eftersom jag tror att övning ger färdighet. VFU ska vara av hög kvalitet med utbildade handledare. Psykisk hälsa är något som jag tycker är viktig. För att bygga en fungerande skola måste man säkerställa lärarnas välmående!
Föredrar: Varmrätt framför efterrätt.

Erik Vikström

Pluggar: Ämneslärare i samhällskunskap och historia vid Umeå Universitet
Jag tycker: att didaktiken behöver få större plats i utbildningen. Jag tycker också att utbytet mellan studenter och yrkesverksamma bör utvecklas, inte minst när det gäller de fackliga frågorna.
Föredrar: Dupond framför Dupont.

Fia Persson

Pluggar: Förskollärarprogrammet vid Jönköping University
Mina hjärtefrågor: lärarutbildningen som ska vara hållbar och kvalitativ både för den enskilda studenten som i samhället i stort. VFU:n ska vara en givande och kunskapsfylld period för studenterna. Förskollärarna borde få behålla sin behörighet även när förskoleklassen blir en del av den 10åriga grundskolan.
Föredrar: Vetenskap framför galenskap.

Hanna Maloki

Pluggar: till förskollärare
Mina hjärtefrågor: Min personliga hjärtefråga handlar om specialpedagogik, jag brinner för att varje barn/elev ska känna trygghet och få möjlighet att utvecklas till sin fulla potential. Jag är otroligt engagerad i allt som berör barns välmående och barns rättigheter.
Föredrar: Ler framför långhalm.


Maria Edlundh

Pluggar: Ämneslärare i samhällskunskap och historia vid Stockholms Universitet
Mina hjärtefrågor: att skolan ska vara likvärdig oavsett var du kommer ifrån och var du bor. Att avskaffa marknadsskolan och att lärarstudenter ska få mervärde i sin utbildning.
Föredrar: Surisar framför choklad.

Oscar Karlsson

Pluggar: Förskolelärare vid Karlstads Universitet
Mina hjärtefrågor: Min främsta hjärtefråga är specialpedagogik. Jag brinner för att alla lärarstudenter ska få kunskaper som underlättar när de möter barn och ungdomar i behov av särskilt stöd i sin framtida profession.
Föredrar: Politik framför drama.

Sandra Munne

Pluggar: Grundlärprogrammet F-3 vid Göteborgs Universitet
Mina hjärtefrågor: Att lärarstudenters behov får utrymme att synas i debatten om hur skolan och lärares villkor ska utformas.
Föredrar: Morrhår framför ärtor.

Vill du kontakta Lärarförbundet Student?

Kontakta Titus via e-post titus.fridell@lararforbundet.se,

Telefon: 072-543 37 86 eller Instagram @lararforbundetstudent

verksamhetsrevisorer@student.lararforbundet.se

valberedningen@student.lararforbundet.se

Vill du engagera dig i Lärarförbundet Student?

Kontakta Lärarförbundet Student på din ort eller prata med din studerandeinformatör. Vill du kontakta styrelsen gör du det på: student@lararforbundet.se

Du kan även följa Lärarförbundet Student via Twitter @lararforb_stud och Facebook.

  • Skapad 2019-11-26
  • Uppdaterad 2021-12-06
Frågor & Svar