Lärarförbundet
Bli medlem

Lärarförbundet Students fokusfrågor 2020/21

Under 2020 lägger Lärarförbundet Student fokus på tre externa frågor: förskollärarnas status, kvalitetssäkring av VFU och förbud mot vinstutdelning. De interna fokusfrågorna är: rådgivning rörande VFU, resepolicy som innebär inga flygresor och bättre stöd till lokala styrelser.

Externa fokusfrågor 2020

Varje år väljer Lärarstudentmötet ut tre prioriterade frågor i Lärarförbundet Students externa handlingsplan.

Höja förskollärarnas kompetens

Se inte ner på förskollärarnas kompetens (beslutad under LSM 2019 att gälla två år). Att Lärarförbundet Student arbeta för att förskollärare får ha kvar sin behörighet i förskoleklass.

För ett förbud av vinstutdelning

Ställningstagande mot vinstutdelning inom skolverksamhet. Att Lärarförbundet Student tar ställning för ett förbud av vinstutdelning till skolägare inom offentligt finansierad skolverksamhet.

Sedan förra LSM finns även kvar en tredje fokusfråga:

Kvalitetssäkrar verksamhetsnära utbildning

Verksamhetsnära utbildning (beslutad under LSM 2018 att gälla två år). Att Lärarförbundet Student verkar för att lärosätena kvalitetssäkrar och utvecklar verksamhetsförlagda och verksamhetsnära delar i utbildningen. Vårt fokus är alltså det självklara: alla blivande lärare ska förberedas väl inför sitt blivande yrke, och alla lärarstudenter har rätt till en utbildning präglad av hög kvalitet.

Interna fokusfrågor 2020

2020 kommer också att handla om internt arbete och utveckling av vår organisation och inför 2020 har Lärarstudentmötet också satt ljus på tre interna frågor som är extra viktiga. Dessa är:

Rådgivning rörande VFU

Att Lärarförbundet Student verkar för att Lärarförbundet upprättar en kontaktväg avsedd för att svara på frågor och förse studenten med rådgivning rörande den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU.

Resepolicy - inga flygresor

Att Lärarförbundet Student antar en policy för resor som betalas av eller beställs av Lärarförbundet Student. Styrelsen fick i uppdrag att sammanställa resepolicyn med ett antal medskick, bland annat att välja resor med lägst klimatpåverkan, där flygresor inte får förekomma.

Bättre stöd till lokala styrelser

Att Lärarförbundet Student ska fortsätta att utveckla och förbättra närheten och stöttningen till lokala styrelser och studentombud/studerandeinformatörer.

Här kan du läsa om Lärarförbundets politik för lärarutbildningarna.

  • Skapad 2014-12-08
  • Uppdaterad 2019-02-17
Frågor & Svar