Lärarförbundet
Bli medlem

Lärarförbundet Student har spikat politiken för 2019

Lärarförbundet Students årsmöte - Lärarstudentmötet (LSM) inföll den 7-9 december i Lärarnas hus. Lärarstudenter från hela landet träffades i Alviksalen för att debattera, besluta och socialisera.

Lärarstudentmötet beslutade om vilka fokusfrågor organisationen ska driva det kommande verksamhetsåret:

  • Kvalitetssäkra och utvecklar verksamhetsförlagda och verksamhetsnära delar i utbildningen
  • Lärarstudenter ska få mer kunskap om psykisk ohälsa
  • Konstruktiva lösningar för lärarbristen

Det beslutades också om vilka medlemmar som ska få förtroende att leda organisationen.

Maria Guthke som varit vice ordf under 2018 valdes till ny ordförande för Lärarförbundet Student. Hon studerar till F-3-lärare på Stockholms universitet,

Julia Norrman från Göteborg valdes till vice ordförande.

Styrelsen kommer i övrigt bestå av:

Gabriella Johansson Uppsala

David Blank Umeå

Emy Palmér Göteborg

Mooness Lindqvist Ebadi Stockholm

Elisabeth Holmberg Göteborg

Oskar Bäckman Uppsala

Nelly Johansson Växjö

  • Skapad 2019-01-07
Frågor & Svar