Lärarförbundet
Bli medlem

Lärarförbundet startar ny tidning för grundskolan

Hösten 2018 kommer Lärarförbundet att erbjuda en ny tidning för lärare i grundskolan. Förbundsstyrelsen har beslutat att förändra organisationens tidningsverksamhet, med fortsatt riktat innehåll till alla medlemsgrupper men i totalt sett färre tidningar.

Hösten 2018 startas den nya Tidningen Grundskolan, som kommer att bestå av fem olika editioner riktade mot olika yrkesgrupper inom skolan. Tidningen och de olika editionerna kommer fortsätta att vara ämnes- och lärarnära. De nuvarande tidningarna Alfa, Origo, Uttryck, miVIDA och Fritidspedagogik kommer att ersättas som egna tidningar, men ämnena som tidningarna idag tar upp kommer rymmas i den nya tidningen.

Beslutet innebär dels att omkring 10 000 medlemmar som idag inte får någon tidning riktad mot sina ämnen, kommer att få relevant tidningsinnehåll. Dels innebär det att kostnaderna för tidningsverksamheten minskar, något som är nödvändigt på grund av vikande intäkter för Lärarförbundet.

Sex tidningar blir tolv

Den journalistiskt självständiga nyhetstidningen Lärarnas Tidning, som går till alla medlemmar, finns kvar i nuvarande form. Tidningarna Pedagogiska Magasinet (går till samtliga medlemmar), Förskolan, Tidningen Gymnasiet, Specialpedagogik och Chef & Ledarskap berörs inte heller.

Lärarförbundet ger idag ut tolv tidningar, vilket är unikt många jämfört med andra fackförbund. Från och med 2019 kommer förbundet att ge ut sex tidningar, varav två går till samtliga medlemmar och en ges ut med fem riktade editioner som riktas mot olika målgrupper bland medlemmarna.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här