Lärarförbundet
Bli medlem

Därför söker ​Lärarförbundet utträde ur TCO

Vid Lärarförbundets extrakongress i september 2020 beslöts att förbundet ska utreda organisationens framtida struktur och vilken centralorganisation det ska tillhöra. Som en konsekvens av detta har förbundet nu begärt utträde ur TCO.

Det kan tyckas som att beslutet kom plötsligt men då det är ett års uppsägningstid ur TCO beslöt förbundsstyrelsen att söka utträde redan i december 2020.

I september 2021 ska Lärarförbundet sedan hålla en extrakongress. Den kan besluta att förbundet ska lämna TCO årsskiftet 2021/2022. Den kan också besluta att dra tillbaka uppsägningen eller att söka medlemskap i annan centralorganisation.

Det är inte missnöje med TCO som ligger bakom utan att Lärarförbundet vill ha frihet att snabbt verkställa nya förslag kring inre organisation och centralorganisation. Nu påbörjas utredningsarbete för att ta fram sådana förslag att lägga fram till kongressen.

Den enskilde medlemmen i Lärarförbundet Skolledare kommer inte märka något av detta i sin medlemsvardag i ett kortare perspektiv. Men avsikten med de förändringar som nu ska utredas och föreslås är naturligtvis att göra denna medlemsvardag ännu bättre. Alla organisationer behöver regelbundet ompröva hur man gör bäst nytta för dem man är till för.

Läs mer om beslutet i lararen.se  • Skapad 2021-01-11
  • Uppdaterad 2021-01-18
Frågor & Svar