Lärarförbundet
Bli medlem

Lärarförbundet söker inträde i Saco

Med över 232 000 medlemmar är Lärarförbundet landets största akademikerförbund. Fredag 3 september beslutade kongressen att förbundet ska ansöka om inträde i Saco, och därmed byta centralorganisation.

– Som lärare drivs vi av en övertygelse om att utbildning är grunden för individens och samhällets utveckling, en uppfattning som vi delar med övriga akademiker. Jag ser ett stort värde i att ingå i en federation bestående av andra akademikerförbund, säger Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande för Lärarförbundet.  

Lärarförbundets extrakongress har röstat för en ansökan om inträde i Saco, Sveriges akademikers centralorganisation. Bakgrunden är det uppdrag som förbundsstyrelsen fick av kongressen 2020 med sikte på att bli ett starkare förbund som i högre grad tillvaratar lärarnas och skolledarnas intressen.

 – Lärarförbundet är Sveriges största akademikerförbund och våra medlemmar tar varje dag ansvar för kunskapssamhällets utveckling, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand och fortsätter:

– Vi lärare och skolledare delar många av de utmaningar som andra akademikergrupper står inför. Vi ser hur avståndet mellan krav och resurser ökar samtidigt som vi inte får den löneutveckling vi förtjänar utifrån utbildning och kompetens. Det är ohållbart och där behöver vi kraftsamla för att tillsammans få till stånd en förändring. Det är ett arbete som jag nu hoppas få fördjupa inom ramen för Saco-federationen, säger Johanna Jaara Åstrand.  

Sedan förbundet bildades har Lärarförbundet varit medlem i TCO, ett samarbete som varit givande på flera plan. Den akademiska tillhörigheten inom lärarkåren har dock blivit allt tydligare där bland annat legitimationsreformen lett till ökade krav på vem som kan ingå i yrkesgemenskapen.  

År 2019 blev Lärarförbundet dessutom ett renodlat professionsförbund och endast lärare och skolledare med relevant utbildning kan numera bli medlemmar. Sammantaget gör det Saco till Lärarförbundets naturliga hemvist. 

Beslutet om Lärarförbundets ansökan kommer fattas av Sacos kongress, som äger rum i november.  

  • Skapad 2021-06-18
Frågor & Svar