Lärarförbundet
Bli medlem

Lärarförbundet släpper ny rapport om lärplattformar

Digitala lärplattformar har blivit vanligt i Sveriges skolor. 8 av 10 lärare måste dokumentera elevernas lärande i en lärplattform. Men en ny rapport som Lärarförbundet visar att plattformarna fungerar dåligt och spär på lärarnas arbetsbelastning

Flera massmedier har rapporterat om skenande kostnader när kommuner köpt in digitala lärplattformar. Men det visar sig att problemen inte stannar vid en omfattande miljonrullning av skattemedel. 82 procent av lärarna tycker att de leder till ökad stress och 77 procent anser att dokumentationskraven minskar deras arbetsglädje.

- Vår undersökning visar tydligt att de plattformar som köpts in för höga belopp inte motsvarar lärarnas behov. Det är inte rimligt att system som är tänkt att underlätta och ge stöd i praktiken istället medför dubbelarbete och mer stress för lärarna, säger Johanna Jaara Åstrand.

Läs hela rapporten här: https://www.lararforbundet.se/artikelsidor/stor-eller-stodfunktion-en-rapport-om-larplattformar

Inget stöd för elevernas lärande
Plattformarna fungerar inte som ett bra stöd för dokumentation av elevers kunskapsutveckling. Ofta måste lärare istället komplettera plattformens fyrkantiga matriser med en egen dokumentation som är mer användbar för elevernas lärande

Bara 6 av 10 lärare anser att plattformarna i låg eller mycket låg grad fungerar som ett stöd för elevernas lärande.

Inte mindre än 9 av 10 lärare uppger att de behöver föra en egen dokumentation över elevernas kunskapsutveckling - helt vid sidan av det som dokumenteras i plattformen. För lärare i årskurs 7-9 är andelen hela 95 procent.

Hela 59 procent av de tillfrågande lärarna skulle inte använda lärplattformen för att dokumentera elevernas kunskapsutveckling om de inte var tvungna. I årskurs 7-9 är andelen så hög som 69 procent .

- Det här är ett allvarligt arbetsmiljöproblem för lärarna. Lärares behov och krav på funktion och innehåll måste väga tyngre och arbetsgivarna måste ta ett större ansvar och rensa bort det som stör, säger Johanna Jaara Åstrand.

Rapporten Stör- eller stödfunktion? En rapport om lärplattformar är en del av en större rapport som Lärarförbundet släpper i april: Dokumentationsbördan. Då sätter vi fokus på vad dokumentationsbördan innebär för lärare och vilka effekter det får i praktiken. Rapporten kommer också innehålla en genomgående analys av dokumentationskravens grundläggande orsaker.


Pressmeddelande: https://www.lararforbundet.se/press#/pressreleases/digitala-laeroplattformar-faar-underkaent-av-laerarna-2847249


  • Skapad 2019-03-14
Frågor & Svar