Lärarförbundet
Bli medlem

Lärarförbundet Skolledares arbetsplatsdialog - stödmaterial

Höstens arbetsplatsdialog har temat Från risk till frisk. Vi jobbar med friskfaktorer och hur man med hjälp av dem kan förbättra arbetsmiljön och utveckla arbetsmiljöarbetet. Här kommer stödmaterial till dig som leder dialogsamtalet.

Gör så här:

Förberedelser: Häng upp affischen med de 8 friskfaktorerna - en i varje ”bubbla”- på väggen i anslutning till mötet så att alla kan se den. Om du har tillgång till en stor skärm kan du också använda Powerpointen som finns som bilaga till höger på sidan.

Du kan också använda det digitala dialogstödet1. Inled mötet

Hej, jag är Lärarförbundet Skolledares ombud.

I enkätundersökningar som Lärarförbundet Skolledare har gjort har det blivit tydligt att arbetsmiljöarbetet är en av de viktigaste frågorna och den är ständigt prioriterad. Ett viktigt arbete för att ge skolledare och lärare en bättre balans mellan krav och resurser.

Forskningsprojektet Hälsa och framtid som har forskat på hälsofrämjande arbetsplatser och har samlat åtta friskfaktorer från projektet som systematiskt använda kan vara med och bidra till en bättre arbetsmiljö

En friskfaktor är något som gör att jag trivs på jobbet och att friskfaktorerna kännetecknar friska arbetsplatser.

Jag har ett stödmaterial som jag tänkte att vi ska börja jobba med tillsammans nu. Det kommer att ta ca 30 minuter.


2. Nu börjar vi!

 • Be nu alla att ta en penna och gå fram och gör en markering på den friskfaktor på affischen som hen tycker/känner är viktigast för er skola.

 • Räkna samman alla markeringar tillsammans och lyft den friskfaktor som fått flest markeringar.

 • Ni har nu identifierat den friskfaktor som är viktigast för just er och det är nu dags att börja föra dialog i mindre grupper.

 • Be alla att dela in sig i grupper om 3- 4 personer och sätt igång.

3. Gruppsamtal

Samtalsinstruktion för gruppsamtal:

 • Hur är det idag?

  Värdera på en skala 1-5 var vi befinner oss idag utifrån vald friskfaktor.

 • Hur vill vi ha det?

  Vad behöver hända för att vi ska värdera den högre?
  Vilka hinder finns för att det ska hända?
  Vilka möjligheter finns för att det ska hända?
 • Vad blir nästa steg?

  Vem gör vad?
  När ska det vara gjort?
  Vad behöver vi för eventuellt stöd?
  När och hur följer vi upp?

4. Avslutning

Samla ihop hela mötet och dela era slutsatser. Skriv ned det ni kommit fram till. Tänk på att ni inte behöver vara överens om allt. Däremot behöver ni enas om vägen vidare.

Efter samtalet kan ni rapportera vad ni kom fram till här


5. I anslutning till genomfört möte

Tillsammans är vi starka, därför vill vi samla hela professionen i en organisation. Fundera efter mötet på när och hur du skulle kunna tydliggöra att vår arbetsplatsdialog är ett exempel på vikten av att vara fackligt ansluten.

Våga ställ frågan om medlemskap till alla kollegor som ännu inte är en del av det ENDA förbund som vill ena alla inom professionen i en och samma organisation!!!

Läs mer om Lärarförbundet Skolledare • Skapad 2020-09-16
Frågor & Svar