Lärarförbundet
Bli medlem

Lärarförbundet Skolledare överlämnar en skrivelse till Björn Åstrand

Lärarförbundet och Lärarförbundet Skolledare har överlämnat en skrivelse till regeringens utredare angående en utredning som gäller rektorers och förskolechefers administrativa arbetsbörda.

Utredningen ”Bättre skola genom mer attraktiva skolprofessioner” har som uppgift att lägga fram förslag på hur lärar-och skolledaryrkena ska kunna göras mer attraktiva. Den som leder arbetet heter Björn Åstrand. Utredningen innehåller flera delar. Bland dem finns en del som gäller rektorers och förskolechefers administrativa arbetsbörda.

Viktig fråga för skolledare

Lärarförbundets skrivelse är undertecknad av Johanna Jaara-Åstrand, förbundsordförande och Ann-Charlotte Gavelin Rydman, nationell ordförande för Lärarförbundet Skolledare.

Starkt pedagogiskt ledarskap är viktigt

Ann-Charlotte Gavelin Rydman förklarar varför Lärarförbundet överlämnat skrivelsen:

– Detta är en fråga som är betydelsefull för skolledarna och för hela förbundet. Ett starkt pedagogiskt ledarskap är viktigt för alla i skolan. Vi vill att utredningen ska komma till rätt slutsatser.

Vad är det ni vill att utredaren ska veta?

– Vi ger vår syn på hur pedagogiskt ledarskap samspelar med skolledares övriga arbetsuppgifter. Vi visar vilka svårigheter rektorer och förskolechefer står inför när det gäller att få utrymme för att leda verksamheten pedagogiskt. Vi visar också hur ett pedagogiskt ledarskap förstärks när rektor/förskolechef kan styra många av skolans processer mot pedagogisk utveckling och kvalitetsförbättring.

Förslag på förtydligande av skollagen

Finns det några konkreta förslag?

– Ja, ett förslag är att förtydliga skollagen ifråga om huvudmannens skyldighet att förse rektorer och förskolechefer med organisatoriska förutsättningar för att kunna utöva ett pedagogiskt ledarskap. Huvudmännen ska ge skolledarna tillräckligt stöd i vardagsarbetet så att de får utrymme för att vara pedagogiska ledare. Ett annat förslag är att regeringen också ger en nationell riktlinje på att det genomsnittligen ska finnas 20 medarbetare per chef i skolan och förskolan.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här