Lärarförbundet
Bli medlem

Lärarförbundet Skolledare lägger en mandatperiod till handlingarna

Lärarförbundet Skolledares verksamhetsberättelse visar på stora framgångar under mandatperioden 2015-2018.

År 2018 blev ett speciellt år där en mandatperiod på fyra år avslutades med ett Skolledarmöte. Där valdes en ny styrelse och det beslutades om en ny inriktning för arbetet år 2019-2022.

På Skolledarmötet summerades också den gångna mandatperioden 2015-2018 i en verksamhetsberättelse. Organisationen såg tillbaka på mandatperioden och kunde visa på ordentliga framgångar.

Ann-Charlotte Gavelin Rydman, vad gläder du dig mest åt när du ser tillbaka på åren 2015-2018?

- Det finns mycket att vara stolt över, men jag vill framhålla några saker: De senaste siffrorna visar att Lärarförbundet Skolledares totala medlemsantal fortfarande växer, om än svagt. Det är bra i tider då de flesta andra förbund krymper. Sedan nämner jag gärna att vårt påverkansarbete lett till att förskolechefer ska benämnas rektorer från och med 1 juli 2018 och få gå ett fullständigt rektorsprogram.

Är det något annat du vill lyfta fram?

- Ja, jag är oerhört nöjd med att antalet skolledarombud mer än fördubblats under mandatperioden. Idag befinner sig nästan 85 procent av våra medlemmar i en avdelning där det finns skolledarombud. Det är också roligt att så många nu kommer till våra skolledarkurser- och samlingar, läser våra medlemsutskick samt följer oss på sociala medier. Vi har exempelvis mer än fördubblat antalet gillare på Facebook.

Om vi blickar framåt, vad ser du år 2019 och framåt?

- Jag är förväntansfull inför Skolledare21 den 28 februari – 1 mars 2019. Skolledare21 kommer att bli det bästa och viktigaste skolledareventet i Sverige och om bara några månader drar vi igång. För egen del ser jag också fram emot att ta mig ännu mer tid för att resa runt och träffa skolledare i landet. Det är både roligt och nyttigt att prata med kollegor.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här