Lärarförbundet
Bli medlem

Lärarförbundet Skolledare gör skillnad för din utbildning

Skolverket besöker nationella styrelens möte

Skolverket besöker nationella styrelens möte

Arbetsrättsliga författningar ska ingå i rektorsprogrammet. Det hade inte varit möjligt utan Lärarförbundet Skolledares idoga arbete.

Nyligen har Skolverket tagit fram ett nytt måldokument för rektorsprogrammet. Detta bland annat med anledning av att rektorer i förskolan från och med 1 juli i år omfattas av den obligatoriska utbildningen och att innehållet ska anpassas bättre till den nya målgruppen.

Ett glädjande besked i det nya måldokumentet är att arbetsrättsliga perspektiv äntligen kommer att ingå i utbildningen. Det är något Lärarförbundet Skolledare drivit länge. Vår bild är att den nuvarande rektorsutbildningen handlar mycket om skolans uppdrag, skolledares uppdrag och skolförfattningarnas krav. Utbildningen förmedlar alltså en mängd krav som ställs på skolledare, skolledares verksamheter och som skolledarna i sin tur ska ställa på lärare och övrig personal.

- Den som verkar som kravmottagare och kravställare i sin roll som arbetsgivare måste också kunna förstå arbetsmiljöaspekter och arbetsmiljöförfattningar kopplade till kraven. Lärarförbundet Skolledare har påtalat detta många gånger, och det är glädjande att Skolverket äntligen går på vår linje och lägger in arbetsrättsliga författningar i rektorsprogrammet. Säger Ann-Charlotte Gavelin Rydman, ordförande Lärarförbundet Skolledare.

Kursen Skoljuridik och myndighetsutövning ska belysa rektorns ansvar och mandat som chef och pedagogisk ledare, särskilt vad gäller rektorns ansvar enligt läroplanerna, samt identifiera frågor som berör arbetsrätt och arbetsmiljö. Utöver detta har Skolverket också bland annat minskat ned antalet mål från 49 till 12 samt lagt till del om huvudmannens ansvar och delaktighet. Det nya måldokumentet kommer att börja gälla hösten 2021.

Under måndagen var Skolverket på Lärarförbundet när skolledarnas nationella styrelse hade möte och berättade om det nya rektorsprogrammet.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här

Frågor & Svar