Lärarförbundet
Bli medlem

Lärarförbundet Sigtuna i protest mot nedskärningarna i skolan

​Lärarförbundet Sigtuna går ut i protest mot kommunens neddragningar i skolorna vilket resulterat i bland annat dålig arbetsmiljö. Deras budskap är ”det räcker nu”. Det måste finnas mer pengar per elev, inte mindre.

Neddragningarna, effektiviseringarna och besparingarna i svensk skola är ett stort problem. I Sigtuna kommun känner lärarna stor oro över arbetsmiljön i skolor och förskolor.

– Det har blivit mindre och mindre pengar i skolorna och förskolornas budgetar. Men det här året är det kris. Lärarnas arbetssituation är mycket pressad och dessutom blir lärarna ålagda att vikariera då kollegor är borta. Vi hör många tankar om att inte vara kvar i Sigtuna kommun. Vi säger att det räcker nu, berättar Anna Strömberg Johansson, ordförande i Lärarförbundet Sigtuna och fortsätter:
– Det räcker nu. Det måste finnas mer pengar per elev, inte mindre! Det måste bli bättre arbetsmiljö i varje verksamhet! De mycket höga sjuktalen måste ovillkorligen sänkas, och det måste ske nu. Vi har kallat alla våra medlemmar. Även andra fackförbund i skolan är inbjudna att delta men det här är vårat initiativ, säger Anna Strömberg Johansson.

Hon är tydlig med att det är viktigt att sätta ner foten.

– Det här är ett sätt att visa att vi gör någonting. Visst, vi har skrivit till nämnden och pratat med politiker. Men vi måste göra något synligt och som skapar opinion, och därför gör vi det här. Vi mobiliserar och är starka tillsammans alla vi som arbetar i skolan. Vi demonstrerar både för vårt arbete ska vara rimligt – att det ska gå att jobba i Sigtuna kommun inom skola och förskola men det här blir också en manifestation för att vi vill ha en bra skola för våra elever och våra barn. Funkar det för oss så funkar det för barnen, säger Anna Strömberg Johansson.

Vi mobiliserar och är starka tillsammans

Situationen har gjort att Lärarförbundet Sigtuna har kallat till demonstration utanför kommunfullmäktiges sammanträde på torsdag den 21 mars. Budskapet är att ”det räcker nu”, att smärtgränsen är nådd. Demonstrationer kommer fortsätta hållas under kommunfullmäktiges månadssammanträde kommande månader.

I utskicket till sina medlemmar skriver Lärarförbundet Sigtuna följande:
Vi som arbetar i skolan måste må̊ bra på̊ jobbet för att kunna ge våra barn och unga trygghet, studiero och goda resultat.
Anna Strömberg Johansson berättar vidare att protesten höjer rösten för hela professionen – skola, förskola, fritidshemmet, särskola och inte minst mångkulturella enheten och kulturskolan som också fått hårda besparingskrav med uppsägningar. Hon upplever att de fått stort stöd, både från politiker, medlemmar och andra och tror det kommer bli stor uppslutning på demonstrationen.

– Vi mobiliserar och är starka tillsammans alla vi som arbetar i skolan. Vi demonstrerar både för vårt arbete ska vara rimligt – att det ska gå att jobba i Sigtuna kommun inom skola och förskola men det här blir också en manifestation för att vi vill ha en bra skola för våra elever och våra barn. Funkar det för oss så funkar det för barnen, säger Anna Strömberg Johansson.

  • Skapad 2019-03-20
Frågor & Svar