Lärarförbundet
Bli medlem

Lärarförbundet säger nej till ändrad turordning i kommunerna

Lärarförbundets förhandlingschef Mathias Åström.

Lärarförbundets förhandlingschef Mathias Åström.

Lärarförbundet har sagt nej till att ändra i turordningen när en kommun vill minska antalet anställda. De flesta andra fackförbund i den kommunala sektorn har accepterat ändringar kopplat till en ny överenskommelse som kan ge stöd då kommunalt anställda riskerar uppsägning.

Det är Sveriges kommuner och Landsting (SKL) som har velat ha ändringar för att lokala arbetsgivare ska kunna söka centrala pengar för att finansiera lokal omställning.

Lärarförbundet har, till skillnad från de flesta fackförbund inom den kommunala sektorn, sagt nej till "paketet" då det innebär kraftiga försämringar i turordningen.

Det nuvarande omställningsavtalet, som gör att den som sägs upp kan få stöd för att få ett nytt jobb, finns kvar och gäller även fortsatt alla kommunalt anställda. Lärarförbundets medlemmar har alltså fortsättningsvis samma omställningsavtal och turordningsavtal som tidigare.

I dagsläget är det så att Lärarförbundets medlemmar i en kommun utgör en gemensam turordningskrets. Så kommer det alltså vara även fortsatt för vår del. För de fackförbund som undertecknat överenskommelsen utgörs turordningskretsen av maximalt tre arbetsplatser och oftast bara en. En kraftig försämring för arbetstagarna.

Den del i överenskommelsen som Lärarförbundets medlemmar inte omfattas av är en tilläggsöverenskommelse i omställningsavtalet (KOM-KL) . Tillägget gör det möjligt för arbetsgivaren att söka pengar för omställnings- och utbildningsinsatser för att behålla medarbetare som riskerar att sägas upp på grund av arbetsbrist.

- Vi har prioriterat våra medlemmars anställningstrygghet. Vi tycker inte det är rimligt att göra ändringar i en så grundläggande del av den svenska modellen som turordningen innebär. Det är mycket olyckligt att SKL kopplar samman reglerna för turordningen och behovet av resurser till omställning. De förvägrar sina medlemmar, kommunerna, pengar de så väl behöver för att klara sina utmaningar, säger Lärarförbundets förhandlingschef Mathias Åström.

  • Skapad 2017-02-06
Frågor & Svar