Lärarförbundet
Det är många som ringer till oss just nu och väntetiden kan ibland vara lång. Har du frågor om din faktura kan du läsa mer här. →
Bli medlem

Vi välkomnar ändringar i läroplan för förskoleklass och fritidshem

Det är positivt att förskoleklass och fritidshem äntligen lyfts in i läroplanerna.

Det är positivt att förskoleklass och fritidshem äntligen lyfts in i läroplanerna.

Lärarförbundet har fått möjlighet att yttra sig till Skolverket om förändringar i läroplanen om förskoleklass och fritidshem. Vi välkomnar föreslagna förändringar och är positiva till att innehåll och förskoleklass och fritidshem äntligen lyfts in i läroplanerna.

Förslaget i korthet

Skolverket har tagit fram förslag på:

1) Hur förskoleklassens och fritidshemmets syfte och innehåll ska förtydligas i läroplanerna för grundskolan, sameskolan och specialskolan, samt
2) hur övergången mellan förskola, grundskola, förskoleklass och fritidshem ska beskrivas i läroplanerna för förskolan, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan.

Lärarförbundet positiva

Lärarförbundet är mycket positiva till att förskoleklassens och fritidshemmets syfte och innehåll äntligen lyfts fram i läroplanerna. Vi välkomnar också att den viktiga övergången mellan skolformerna och fritidshemmet får utvecklade skrivningar i berörda läroplaner.

De föreslagna texterna kommer att ge läroplaner som i högre grad blir relevanta för skolans hela uppdrag och barns och elevers behov av kontinuitet i lärandet.

Synpunkter på förtydligande

Vi har dock några synpunkter, framför allt när det gäller avsnittet om förskoleklassen. Där bör progressionen från förskolans lärande bli ännu tydligare och därmed rollen som bro mellan förskolans läroplan och kursplanerna i Lgr 11, Lspec 11 och Lsam 11.

Läs hela remissvaret (pdf).

Kommentarer:

Anonym
Anonym

Jag håller med om förändringarna gällande förskoleklass, men jag tror tyvärr förtydliganden runt fritids blir förödande. Ge barn en rolig och minnesvärd fritid - inte undervisning hela dagen!

  • Skapad 2015-10-22 22:30
Anonym
Anonym

Jag håller med om förändringarna gällande förskoleklass, men jag tror tyvärr förtydliganden runt fritids blir förödande. Ge barn en rolig och minnesvärd fritid - inte undervisning hela dagen!

  • Skapad 2015-10-22 22:30

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här