Lärarförbundet
Bli medlem

Lärarförbundet oroade över situationen i Turkiet

Bild: ETUCE

Bild: ETUCE

Lärarförbundet är oroade över de senaste dagarnas utveckling i Turkiet. Enligt Education International har 15 200 lärare inom offentlig sektor stängts av, 21 500 lärare i privata skolor blivit av med sin legitimation och 1 500 universitetsdekaner tvingats att säga upp sig.

- Vi följer händelseutvecklingen i Turkiet noga. De demokratiska grundvärderingarna måste alltid bevakas. Mänskliga rättigheter, som rätten till utbildning och fackliga rättigheter, är grundläggande i en demokrati, säger Johanna Jaara Åstrand, ordförande i Lärarförbundet samt ledamot i styrelsen för den internationella organisationen Education International.

Education International har de senaste dagarna vädjat till Turkiets regering att ompröva de senaste dagarnas beslut och respektera de fackliga och akademiska rättigheterna för lärare och övrig skolpersonal.

Paula Engwall är chef för Lärarförbundets internationella enhet och även vice ordförande i ETUCE, den europeiska fackliga organisationen för utbildning. Hon har följt utvecklingen i Turkiet under en längre tid. Lärare har länge varit en utsatt grupp i landet och hon berättar i en artikel i Svenska Dagbladet att det ofta har inträffat att lärare, liksom journalister, har fängslats för sin fackliga aktivitet. Det finns även lärare som tagit ställning i olika frågor som till exempel att undervisa i kurdiska.

- Men det här kommer att slå hårt mot barnen, säger hon i Svenska Dagbladet.

Vårt internationella engagemang

Lärarförbundet har sedan länge ett långsiktigt internationellt engagemang och samarbetar med andra fackliga organisationer. Förbundet bygger allianser med relevanta samarbetspartner såväl lokalt, nationellt, nordiskt, europeiskt som globalt.

- Lärarförbundets engagemang stannar inte vid Sveriges gränser, vi kämpar för alla lärares rätt att organisera sig och säkra en utbildning av hög kvalitet, säger Johanna Jaara Åstrand.

Lärarförbundet har också ett starkt engagemang i världsfacket Education International (EI), inte minst genom att förbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand sitter med i EI:s styrelse.

Målet är att bidra till att stärka lärarprofessionen genom att medverka till utvecklingen av starka, oberoende, demokratiska och hållbara lärarorganisationer som på ett effektivt sätt försvarar och främjar sina medlemmars intressen och bidrar till att uppnå utbildning av god kvalitet för alla.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här