Lärarförbundet
Bli medlem

Lärarförbundet om klimatfrågan

Klimatfrågan är samhällets kanske viktigaste och mest angelägna fråga. Alla måste ta ansvar för omställningen till ett mer hållbart samhälle och att den omställningen håller högsta möjliga takt. Lärarförbundet instämmer i Fridays for futures framförda oro och efterlyser politiska åtgärder nationellt

Ungdomsrörelsen/folkrörelsen Fridays for future (FFF) har uppmanat vuxenvärlden att delta i en klimatstrejk den 27 september.

Lärarförbundets medlemmar bidrar till förändring och utveckling varje dag. Genom sitt uppdrag skapar lärarna förutsättningar för varje barn och elev att nå sin fulla potential. Tillsammans är lärare och elever samhällsförändrare och genom skolan skapas kunniga, reflekterande och engagerade medborgare.

Lärarförbundet kommer inte att uppmana sina medlemmar att delta i klimatstrejken. I stället kommer vi uppmuntra Sveriges lärare att på olika sätt engagera sig i klimatfrågan under vecka 39, samma vecka som klimatmötet äger rum. De fackliga centralorganisationerna LO, TCO och SACO agerar på samma sätt och är eniga med FFF om att politiska åtgärder för att säkra Parisavtalets målsättningar är avgörande.

Utbildning är en nyckel för att lösa klimatfrågan

En nyckel för att lösa klimatfrågan är att det finns en högkvalitativ grundläggande utbildning i hela världen, men det krävs också beslut som gör skillnad nu. Vi vet att allt börjar med bra lärare – i skolan. Det är här vi lägger grunden för påverkan, förändring och framtiden. Utan lärare och skola så kommer vi inte kunna få kunskaper och färdigheter för att kunna lösa klimatutmaningarna.

En högkvalitativ grundläggande utbildning är en nyckel för att nå en hållbar utveckling. Rätten till god utbildning för alla är också ett av FN:s 17 hållbarhetsmål för Agenda 2030. Lärares och Lärarförbundets arbete och påverkan kan tillsammans med alla ungas engagemang sätta tryck i klimatfrågorna för säkerställa att alla människor kan leva på en hållbar planet.

Kommentarer:

Emil
Emil Alerklang

Bra att vi stöttar FFF!
Som medlem tycker jag att det vore ett bra och trovärdigt sätt att visa stöd, genom att bilda en solidarisk strejkkassa. Kassan kan delvis kompensera de elever som blir av med studiestöd på grund av strejk för klimatet.
/Emil Alerklang

  • Skapad 2019-09-24 19:24

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här

Frågor & Svar