Lärarförbundet
Det är många som ringer till oss just nu och väntetiden kan ibland vara lång. Har du frågor om din faktura kan du läsa mer här. →
Bli medlem

Lärarförbundet och Förbundet Folkhögskollärarna stärker lärarna

Medlemmar i Förbundet Folkhögskollärarna, tidigare SFHL, är också medlemmar i Lärarförbundet och har därmed tillgång till Lärarförbundets stöd, rådgivning och utbildningsverksamhet.

Alla lärare oavsett skolform har ett gemensamt uppdrag - kvalitet i hela utbildningssystemet. Det är en av grundstenarna i Lärarförbundets politik som stärks i och med ett ökat samarbete med folkhögskolans lärarförbund.

Att alla lärare hör ihop och är lika viktiga delar för att alla ska få en bra skolgång är en av de grundläggande delarna i Lärarförbundets syn på skola och utbildning.

Både Lärarförbundet och Förbundet Folkhögskollärarna ser på läraryrket som en profession med ett gemensamt uppdrag oavsett i vilken skolform vi arbetar.

Mer stöd, utbildning och rådgivning

SFHL är kvar som egen organisation. Medlemmar i Förbundet Folkhögskollärarna är också medlemmar i Lärarförbundet. De har tillgång till Lärarförbundets stöd, rådgivning och utbildningsverksamhet samt förmåner såsom Lärarförbundets tidningar.

- Medlemmar på folkhögskolan har utökad service och större facklig slagkraft genom samarbetet. Samtidigt har vi bättre fått möjligheter att arbeta för våra yrkesfrågor och utveckla skolformen folkhögskola, säger Ingela Zetterberg, ordförande i Förbundet Folkhögskollärarna.

Om vi alla lärare står enade i en organisation blir vi starkare genom att kunna se och påverka helheten. Vi kan uträtta mer tillsammans än var och en för sig.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här