Lärarförbundet
Lärarförbundet Kontakt håller extraöppet för att kunna svara på frågor om skolavtal18 - fredag kl.8-20, lördag kl. 10-14 →

Lärarförbundet möter framtiden genom medlemsdialog

Under våren 2017 påbörjar vi arbetet med att ta fram en ny vision och verksamhetsinriktning. Den ska byggas upp av våra medlemmar genom en stor medlemsdialog, som genomförs med hjälp av dig som ombud under februari till april.

Vilka frågor är viktigast för lärarna och hur ser vi tillsammans på läraryrkets och skolans framtid? Det vill Lärarförbundet ta reda på, genom att du som är ombud uppmuntrar så många medlemmar som möjligt att vara aktiv i Lärarförbundets medlemsdialog.

Underlaget från medlemsdialogen kommer att skapa Lärarförbundets verksamhetsinriktning och ligga till grund för en ny vision. Målet är att få så många medlemmar som möjligt att delta.

- När fler är med och bidrar blir resultatet bättre. Alla engagerade medlemmar och förtroendevalda behövs för att både forma och förverkliga Lärarförbundets vision, säger förbundsordförande Johanna Jaara Åstrand.

Både digitala och fysiska dialoger

Medlemsdialogen kommer att genomföras både digitalt och genom fysiska möten. Du som ombud kommer att ha en viktig roll genom att uppmuntra medlemmar att genomföra dialogen själva och hålla i fysiska medlemsdialoger på arbetsplatserna.

Lärarförbundet genomför medlemsdialogen under februari, mars och april 2017, därefter sker en bearbetning och analys av alla dialoger. Verksamhetsinriktningen och visionen beslutas av Lärarförbundets medlemmar på kongressen i oktober 2018.

Fram till kongressen kommer Lärarförbundet kontinuerligt återkoppla till medlemmarna kring vad som kommit fram i medlemsdialogen och vad som händer framöver.

Mer information kommer

Mer information till dig som ombud kommer i januari. I februari får du samtalsinstruktioner, så att du kan guida medlemmarna i dialogen, och annat underlag till din hjälp. Du kommer att hitta samlad information på lärarförbundet.se/medlemsdialog.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här