Lärarförbundet
Bli medlem

Lärarförbundet kritiskt till kommunens agerande i Yara-fallet

På valborgsmässoafton avled 8-åriga Yara i sitt hem i Karlskrona. Hennes fosterföräldrar misstänks för mord. Rektorn på skolan hade uppmärksammat socialtjänsten på flickans situation. Trots detta stängdes rektorn av och arbetsgivaren utsåg honom till syndabock.

Sen den här artikeln skrevs har Karlskrona kommun presenterat en utredning där kommunens agerande kritiseras.

Lärarförbundet är kritiskt till hur rektorn har blivit behandlad.

- Arbetsgivarens agerande gentemot rektorn är djupt olyckligt och oprofessionellt och har lett till förödande konsekvenser för rektorn och hans familj, och visar att arbetsgivaren helt saknar beredskap att hantera situationer som denna, säger Kirsi Piispanen, förbundsjurist.

Rektorns avstängning meddelades på en presskonferens utan att kommunen först hade överläggningar med Lärarförbundet. I den fortsatta hanteringen underlät arbetsgivaren att ge rektorn korrekt stöd varpå rektorn blev allvarligt sjuk. Till Lärarförbundet sade arbetsgivaren att rektorn blev avstängd eftersom kommunledningen ville undvika en journalistisk granskning.

Vad som övrigt har framkommit är att kommunen har underlåtit att göra en arbetsskadeanmälan.

Kommunen meddelade i november 2014 att arbetsgivarens agerande mot rektorn ska utredas. Dessutom har en privatperson gjort en polisanmälan om tjänstefel kring kommunens agerande gentemot rektorn.

Lärarförbundet biträder

Lärarförbundet har beslutat att biträda rektorn och hans fru, vilka båda är medlemmar i förbundet, i samband med den utredning som kommunen gör. Lärarförbundet kommer också att bistå vid upprättande av en polisanmälan för arbetsmiljöbrott samt förtal och kommer även att hjälpa rektorn för att se till att en arbetsskadeanmälan kommer till stånd.

- Dessutom pågår det en arbetsrättslig förhandling där vi menar att arbetsgivaren ska betala skadestånd för att avstängningen meddelades utan att det först hölls en överläggning med Lärarförbundet, säger Kirsi Piispanen.

Kritik mot kommunens agerande

Lärarförbundet anser att kommunen helt saknade beredskap för att hantera situationen utifrån medarbetarperspektivet. Det blev snabba beslut och rektorn blev behandlad fel.

- Det är allvarligt att en arbetsgivare inte haft beredskap att hantera situationen professionellt och sakligt och att en enskild medarbetare utpekats som syndabock, säger Kirsi Piispanen.

Arbetsgivaren fortsatte att hantera situationen på ett mycket olyckligt sätt, vilket ledde till att den anställde drabbades av sjukdom och skada.

- Det är viktigt att händelseförloppet utreds, dels för att rektorn ska få upprättelse, dels för att arbetsgivaren i framtiden ska ha beredskap för att hantera svåra situationer korrekt, inte minst gentemot anställda, säger Kirsi Piispanen.

  • Skapad 2014-12-17
Frågor & Svar