Lärarförbundet
Bli medlem

Lärarförbundet föreslår handlingsplan för lärarnas arbetsbelastning i Stockholm

-Vi hoppas att utbildningsförvaltningen snarast möjligt tar del av den handlingsplan som vi har skickat till dem, säger Ingrid Lindblom, vice ordförande för Lärarförbundet i Stockholm.

-Vi hoppas att utbildningsförvaltningen snarast möjligt tar del av den handlingsplan som vi har skickat till dem, säger Ingrid Lindblom, vice ordförande för Lärarförbundet i Stockholm.

För att åtgärda den höga arbetsbelastningen för Stockholms lärare har Lärarförbundet tagit fram en handlingsplan. -Vi hoppas att utbildningsförvaltningen snarast möjligt tar del av handlingsplanen, säger Ingrid Lindblom, vice ordförande för Lärarförbundet i Stockholm.

I förra veckan beslutade Arbetsmiljöverket att ge Stockholms stad ett vite på två miljoner kronor om de inte åtgärdar problemen. Beslutet går bland annat ut på att Stockholms stads utbildningsförvaltning ska göra klart vad som ingår i lärarnas arbetsuppgifter och därefter ange vilka arbetsuppgifter som kan tas bort eller förenklas.

-Det är absolut prio 1 att utbildningsförvaltningen så snabbt som möjligt kommer till bukt med arbetsmiljöproblemen i Stockholms skolor. Därför har Lärarförbundet i Stockholm nu tagit fram ett förslag på handlingsplan. Nu är det hög tid att rensa på lärarnas bord, säger Ingrid Lindblom, vice ordförande i Lärarförbundet Stockholm.

Handlingsplanen har nu skickats till utbildningsförvaltningen i Stockholms stad.

-Vi hoppas att utbildningsförvaltningen snarast möjligt tar del av den handlingsplan som vi har skickat till dem. Vi för en dialog med dem men nu måste man agera och inte bara prata, säger Ingrid Lindblom.

Handlingsplanen

  • Rensa bland lärarnas arbetsuppgifter. Prioritera lärarens kärnuppdrag. Man kan inte fortsätta fylla på med arbetsuppgifter utan att ta bort något.
  • Återkommande avstämningar flera gånger om året mellan arbetsgivare och fackförbund.
  • Anordna utbildningsinsatser för rektorer och skyddsombud kring arbetsmiljölagen, samverkansamtalet och det systematiska arbetsmiljöarbetet.
  • Ta fram stöd/vara stödfunktion till lärare och rektor i till exempel att få handledning kring arbetet med arbetsmiljö.
  • Ta fram en partsgemensam handlingsplan för vad som är en god arbetsmiljö.
  • Stärka medarbetarsamtal och dialog mellan arbetsgivare och medarbetare.

Senast den 15 augusti ska Stockholms stad ha vidtagit åtgärderna för att förbättra lärarnas arbetsbelastning. Därefter går ärendet vidare till förvaltningsrätten om Stockholms stad inte utför de åtgärder som Arbetsmiljöverket finner nödvändiga.

Den här sidan skapades 2013-02-26.

  • Skapad 2013-02-26
  • Uppdaterad 2014-02-14
Frågor & Svar