Lärarförbundet
Bli medlem

Lärarförbundet fick gehör: tydligare ansvarsfördelning i förskolans nya läroplan

Regeringen har fattat beslut om en ny läroplan för förskolan. Lärarförbundet har tryckt på för ett förtydligande av förskollärarnas särskilda ansvar i utbildningen. Regeringen har i den nya läroplanen gått på vår linje och till exempel förtydligat ansvarsfördelningen.

- Vi ser en oroväckande trend med ökad grad av outbildad personal i förskolan. Det riskerar att leda till lägre kvalitet på verksamheten. Både förskolläraryrket och barnskötaryrket kräver rätt utbildning. En grundläggande förutsättning är därför att det finns en tydlig ansvarsfördelning i läroplanen. Så här är den nya läroplanen ett steg framåt, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Förtydligande om ansvar för utvecklingssamtal och undervisning

Lärarförbundet menar att det inte får råda några tveksamheter om att den undervisning som bedrivs i förskolan ska utföras av legitimerade förskollärare och att utvecklingssamtal ska utföras av professionen, förskollärarna. Undervisningsbegreppet är relativt nytt i förskolan och i och med den reviderade läroplanen ligger ansvaret att utveckla undervisningen i förskolan tydligt på de legitimerade förskollärarna och forskningen.

En annan ändring som Lärarförbundet har påverkat är vem som kan genomföra utvecklingssamtal. Nu är det tydligt att förskollärare har ansvar för innehållet och arbetslaget har ansvaret för genomförandet. I den förra skrivningen uttrycktes ”alla i arbetslaget ska”, vilket kan tolkas som just alla ska genomföra dessa. Lärarförbundets grundinställning är att det är enbart förskollärare som kan genomföra utvecklingssamtal.

Nästa steg

- Nu förväntar vi oss att nästa steg blir att säkra varje barns rätt till en verksamhet av hög kvalitet. Det vill säga genom minskade gruppstorlekar, säkrad tid till planering, uppföljning och utveckling av undervisningen och högre lärartäthet. Rätt förutsättningar för förskollärare och barnskötare leder till att barnen får den lustfyllda, trygga och lärorika verksamhet de behöver och har rätt till. Det tjänar hela Sverige på, säger Johanna Jaara Åstrand.

- Sverige har på många sätt en fantastisk förskola, men den är under stark press. Alldeles för ofta sker personalens hängivna arbete på bekostnad av den egna hälsan. Alltför många har valt att lämna yrket. Majoriteten är beredda att komma tillbaka om rätt förutsättningar finns på plats, säger Johanna Jaara Åstrand.

Läs mer i utredarbloggen

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här