Lärarförbundet
Bli medlem

Lärarförbundet ett fackligt professionsförbund

Röstning vid Lärarförbundets kongress 2018. Bild: Ingela Wevertz

Röstning vid Lärarförbundets kongress 2018. Bild: Ingela Wevertz

Lärarförbundets kongress har fattat beslut om att ändra i sina stadgar och gå från att vara ett fackligt yrkesförbund till ett fackligt professionsförbund för utbildade lärare.

Förbundets nya vision som också antogs under kongressen är ”En stolt profession, samlad i en stark facklig organisation. Med gemensam kraft bygger vi framtid.”

- Lärarförbundet behöver vara professionens tydliga röst och driva på för en mer tillitsbaserad styrning av skolan, säger Johanna Jaara Åstrand.

Förändringen i medlemsparagrafen i Lärarförbundets stadgar träder i kraft 1/1 2020. Kongressen tar därmed viktiga steg för att Lärarförbundet ska kunna gå i bräschen för professionens utveckling.

- Vi behöver med än större kraft hävda läraryrkets status baserat på vår yrkesskicklighet och ansvar och knyta yrket ännu starkare till forskning. Med det här beslutet står vi tydligt bakom en stark lärarprofession. Vi kräver att politiker och allmänhet visar oss stor tillit och säkerställer de förutsättningar som krävs för ett attraktivt läraryrke, säger Johanna Jaara Åstrand

- I tider av lärarbrist och stora utmaningar för skolan är det viktigare än någonsin att vi står upp för vad som faktiskt krävs för att kunna vara lärare eller skolledare. Vår identitet, vilka vi säger att vi är, blir avgörande för vår trovärdighet, säger Johanna Jaara Åstrand.

Läs mer om vad förändringen innebär

  • Skapad 2018-10-26
Frågor & Svar