Lärarförbundet
Bli medlem

​Lärarförbundet arbetsplatsdialog - stödmaterial

Höstens arbetsplatsdialog har temat Från risk till frisk. Vi jobbar med friskfaktorer och hur man med hjälp av dem kan förbättra arbetsmiljön och utveckla arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen. Här finns stödmaterial till dig som leder dialogsamtalet.

Välj hur ni vill göra: Ni kan antingen göra dialogen med hjälp av stödmaterialet här nedan eller Powerpointpresentationen som ligger som bilaga till höger på den här sidan. Ni kan också använda den webbaserade guiden som du hittar här.


Rapportera: Efter mötet kan ni rapportera vad ni kommer fram till på mötet. Det är viktigt för att vi ska kunna lyfta arbetsmiljöfrågor inom Lärarförbundet och att ni på arbetsplatsen ska kunna få det stöd ni behöver. Länk till rapportverktyget hittar ni här


Hitta inspiration: Se filmen där Lärarförbundets Helen Dahlgren
och Cornelia Karlsson gör arbetsplatsdialogen. Se filmen här<<<<<<<<<<<<< >>>>>>>>>>>>>>

Förberedelser: Häng upp affischen med de åtta friskfaktorerna - en i varje ”bubbla”- på väggen i anslutning till mötet så att alla kan se den. Du hittar affischen som PDF till höger på den här sidan, du hittar den också i webshoppen. Om du har tillgång till en stor skärm kan du också använda Powerpointen som finns som bilaga till höger på sidan.

1. Inled mötet
Hej heter X X, jag är ombud för Lärarförbundet.

I enkätundersökningar som Lärarförbundet har gjort har det blivit tydligt att arbetsmiljöarbetet är en av de viktigaste frågorna som Lärarförbundet borde jobba med och prioritera. Ett viktigt arbete för att ge lärare och skolledare en bättre balans mellan krav och resurser. [10:11] Helen Dahlgren

Tillsammans är vi starka och Lärarförbundet vill ena hela professionen i en organisation. Det här är ett sätt att göra det på. Tillsammans.

Forskningsprojektet Hälsa och framtid har undersökt hälsofrämjande arbetsplatser och har samlat åtta friskfaktorer som systematiskt använda kan bidra till en bättre arbetsmiljö.

En friskfaktor är något som gör att jag trivs på jobbet och att friskfaktorerna kännetecknar friska arbetsplatser.

Jag har ett stödmaterial som jag tänkte att vi ska börja jobba med tillsammans nu. Det kommer att ta ca 30 minuter.


2. Nu börjar vi!

 • Be nu alla att ta en penna och gå fram och gör en markering på den friskfaktor på affischen som hen tycker/känner är viktigast för er skola.
 • Räkna samman alla markeringar tillsammans och lyft den friskfaktor som fått flest markeringar.
 • Ni har nu identifierat den friskfaktor som är viktigast för just er arbetsplats och det är nu dags att börja föra dialog i mindre grupper.
 • Be alla att dela in sig i grupper om 4 - 5 personer och sätt igång.

3. Gruppsamtal

Samtalsinstruktion för gruppsamtal:

 • Hur är det idag?

  Värdera på en skala 1 - 5 var vi befinner oss idag utifrån vald friskfaktor.
 • Hur vill vi ha det?

  Vad behöver hända för att vi ska värdera den högre
  Vilka hinder finns för att det ska hända?
  Vilka möjligheter finns för att det ska hända?
 • Vad blir nästa steg?

  Vem gör vad?
  När ska det vara gjort?
  Vad behöver vi för eventuellt stöd?
  När och hur följer vi upp?

4. Avslutning

Samla ihop hela mötet och dela era slutsatser. Skriv ned det ni kommit fram till. Tänk på att ni inte behöver vara överens om allt. Däremot behöver ni enas om vägen vidare.

Rapportera vad ni kommer fram till på mötet. Det är viktigt för att vi ska kunna lyfta arbetsmiljöfrågor inom Lärarförbundet och att ni ska kunna få det stöd ni behöver.


Länk till rapportsidan hittar ni här.


5. I anslutning till genomfört möte

Tillsammans är vi starka, därför vill vi samla hela professionen i en organisation. Fundera efter mötet på när och hur du skulle kunna tydliggöra att vår arbetsplatsdialog är ett exempel på vikten av att vara fackligt ansluten.

Våga ställ frågan om medlemsskap till alla lärarkollegor som ännu inte är en del av det ENDA förbund som vill ena alla lärare i en och samma organisation!Läs mer om fördelarna med medlemskapet här


Ps, du vet väl att det finns giveaways i form av handsprit med budskap om friskfaktorer i vår webshop. Prata gärna med din avdelning eller ditt regionkontor om att beställa.


Tillbaka till sidan Från risk till frisk

 • Skapad 2020-09-17
Frågor & Svar