Lärarförbundet
Bli medlem
Driftinformation: Just nu är det driftstörningar på lararforbundet.se

Lärarförbundet anmälde till Arbetsmiljöverket och fick rätt

- Vi försökte påverka lokalt för att förbättra situationen men möttes av en arbetsgivare som inte lyssnade. Då gick vi till Arbetsmiljöverket, säger Roger Johansson.

- Vi försökte påverka lokalt för att förbättra situationen men möttes av en arbetsgivare som inte lyssnade. Då gick vi till Arbetsmiljöverket, säger Roger Johansson.

Gymnasielärarna i Karlstad gick redan på knäna av den höga arbetsbelastningen. Då bestämde sig kommunen för att öka undervisningstiden. Lärarförbundet i Karlstad slog larm och fick Arbetsmiljöverket med sig.

Roger Johansson är huvudskyddsombud för Lärarförbundet i Karlstad. För honom var det självklart att slå larm när den lokala arbetsgivaren inte lyssnade på de signaler som kom från gymnasielärarna.

- Under en lång tid har arbetsvillkoren i gymnasiekolan försämrats. Vi får ingen uppräkning för löneökningar vilket urholkar resurserna. Vi drabbas också av ett vikande elevunderlag och konkurrens från fristående skolor, säger Roger Johansson.

Undervisningstiden ökade

Många lärare och skolledare jobbar också övertid och mår dåligt på grund av stress. Trots det tog kommunen till drastiska åtgärder för att få budgeten i balans. Undervisningstiden ökades för alla gymnasielärare med 10-15 procent.

- Vi försökte påverka lokalt för att förbättra situationen men möttes av en arbetsgivare som inte lyssnade. Då gick vi till Arbetsmiljöverket, berättar Roger Johansson.

Resultatet av anmälan blev att kommunen nu riskerar att få betala 300 000 kronor i vite om inte arbetsmiljön för lärarna inom gymnasieskolan förbättras.

Kommunen måste åtgärda

Arbetsmiljöverket är kritiskt mot Karlstads kommun och menar att arbetsuppgifterna för lärare och skolledare är otydliga och att det därmed är svårt för lärarna att veta vad de ska prioritera.

Nu måste kommunen redovisa vilka åtgärder de ska vidta för att förbättra gymnasielärarnas situation. Roger Johansson är tydlig var han lägger ansvaret på det beslut om förbättringar som ska komma.

- Det var förvaltningens och politikernas beslut att öka undervisningstiden. Då måste de också ta ansvar för lärarnas arbetsmiljö.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här