Lärarförbundet
Bli medlem

Lärares yrkesetik - yrkesetiska seminarier

Som lärare ställs vi ständigt inför frågor som kräver etiska överväganden. Vår yrkesetik är till stöd när vi ska ta ställning. Lärarförbundet erbjuder yrkesetiska seminarium för lärare.

För att utveckla ett etiskt förhållningssätt behöver vi diskutera etiska frågor med varandra. Det gäller att hålla lärarnas yrkesetik levande, att diskutera förhållningssätt och etiska frågor med kollegor och skolledning. Målet är att vår yrkesetik ska genomsyra allt lärararbete. Det är ett sätt att utveckla läraryrket till en starkare profession. Diskutera yrkesetik med kollegorna

Har du diskuterat lärares yrkesetik med dina arbetskamrater? Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund erbjuder etikseminarier och fördjupningsmaterialet Yrkesetik i vardagen som underlag för diskussioner på arbetsplatsen.

Webbplats och råd
lararesyrkesetik.se kan du läsa mer om frågor som rör yrkesetik och diskutera etiska dilemman. Webbplatsen har kommit till på initiativ av Lärarnas yrkesetiska råd. Rådet består av fyra yrkesverksamma lärare från Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund samt en forskare.


Har du frågor?

Vill du beställa seminarium?

  • Skapad 2015-06-01
  • Uppdaterad 2021-03-04
Frågor & Svar