Lärarförbundet
Bli medlem

Lärares yrkesetik - yrkesetiska seminarier

Som lärare ställs vi ständigt inför frågor som kräver yrkesetiska överväganden, som stöd i detta har vi vår yrkesetik. Tillsammans med LR erbjuder Lärarförbundet yrkesetiska seminarium.

Vi lärare har stort inflytande över våra barns och elevers arbetsmiljö, deras undervisning och även deras framtid vid betygssättning. Det är ett stort ansvar vi har fått och vi ställs ständigt inför olika yrkesetiska övervägande. Som stöd i detta har vi vår yrkesetik.

Yrkesetiken ger oss möjlighet att utveckla ett yrkesetiskt förhållningssätt som genomsyrar allt lärararbete som skapar trygghet hos barn, elever, föräldrar och en bredare allmänhet. Vi vet vilket förtroende vi fått och vi tar det på allvar.

För att utveckla ett yrkesetiskt förhållningssätt behöver vi ständigt diskutera yrkesetiska frågor med varandra där yrkesetikens olika principer är närvarande. Förutom att det skapar en trygghet för andra så utvecklas även läraryrket till en stark profession.

Tillsammans med LR erbjuder Lärarförbundet yrkesetiska seminarier.

Seminarierna syftar till att sprid kunskap om yrkesetiken och dess vikt för oss som profession. Inspirera till att yrkesetiken med dess olika principer blir ett viktigt redskap i era yrkesetiska samtal ni redan har men även inspirera till att dessa samtal ska bli fler.

Seminarierna är en halvdag och där varvas föreläsning med gruppsamtal.

Webbplats och råd

lararesyrkesetik.se kan du läsa mer om frågor som rör yrkesetik och diskutera etiska dilemman. Webbplatsen har kommit till på initiativ av Lärarnas yrkesetiska råd. Rådet består av fyra yrkesverksamma lärare från Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund samt en forskare.


Har du frågor?

Vill du beställa seminarium?

  • Skapad 2015-06-01
  • Uppdaterad 2022-02-15
Frågor & Svar