Lärarförbundet
Bli medlem

Lärares yrkesetik

Som lärare ställs vi ständigt inför frågor som kräver etiska överväganden. Vår yrkesetik är till stöd när vi ska ta ställning. För att utveckla ett etiskt förhållningssätt behöver vi diskutera etiska frågor med varandra.

Det gäller att hålla lärarnas yrkesetik levande, att diskutera förhållningssätt och etiska frågor med kollegor och skolledning. Målet är att vår yrkesetik ska genomsyra allt lärararbete. Det är ett sätt att utveckla läraryrket till en starkare profession.

Diskutera yrkesetik med kollegorna

Har du diskuterat lärares yrkesetik med din arbetskamrater? Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund erbjuder etikseminarier och fördjupningsmaterialet Yrkesetik i vardagen(PDF) som underlag för diskussioner på arbetsplatsen. Vi har nedan samlat information och material du kan använda som stöd i ditt arbete med yrkesetiska frågor.

Yrkesetiska principer

2001 antog Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund ett antal yrkesetiska principer för lärare. Principerna ska säkerställa att lärare sätter eleverna och deras lärande i centrum i sitt arbete.

Läs de yrkesetiska principerna för lärare.

Yrkesetiska seminarier

För att stödja det lokala arbetet med lärares yrkesetik erbjuder Lärarförbundet, tillsammans med Lärarnas Riksförbund, de kommuner och skolor som är intresserade av ett halvdagsseminarium om lärares yrkesetik.

Mer om seminarierna och anmälan.

Lärarnas yrkesetiska råd

Det yrkesetiska rådet tillsattes i september 2007 av Lärarnas samverkansråd: Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund och består av fyra yrkesverksamma lärare, två från Lärarförbundet och två från Lärarnas riksförbund, och en forskare med lärarbakgrund. Rådet ska arbeta för att lärare bär, befäster och breddar ett demokratiskt synsätt i sin yrkesutövning. De ger bland annat råd och stöd till lärare som kontaktar rådet i yrkesetiskt svåra situationer.

Läs mer på vår webb eller på Yrkesetiska rådets webbplats.

Skrifter och material om yrkesetik

Mer material om yrkesetik, allt ifrån flyers och affischer till böcker och skrifter, hittar du i webbshoppen för trycksaker.

  • Skapad 2014-08-26
  • Uppdaterad 2019-08-26
Frågor & Svar