Lärarförbundet
Bli medlem

Lärares och skolledares larm om dålig arbetsmiljö tas inte på allvar

Nio av tio skolor i Stockholms län får bakläxa från Arbetsmiljöverket. De gör för lite för att motverka stress och hög arbetsbelastning, visar myndighetens nya granskning, som pågår över hela landet.

För lite förebyggande arbetsmiljöarbete och för få åtgärder mot stress och hög arbetsbelastning. Det är exempel på vad som kommit fram i Arbetsmiljöverkets granskning av Stockholms läns skolor. Granskningen startade 2013 och pågår över hela landet fram till 2016.

- Det är verkligen välkommet att vi nu börjar se resultat av Arbetsmiljöverkets arbete i skolorna. Granskningen speglar väl den situation jag själv alltför ofta möter med lärare och rektorer som vill räcka till men där arbetsbelastningen är orimlig. Det leder ibland till en kombination av dåligt samvete och stress som kan vara helt förödande, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Lyssna på lärarna

Lärarförbundet har sen länge larmat om lärares allt för höga arbetsbelastning och arbetsmiljö.

- Enda sättet att komma till rätta med samvetsstressen är att minska arbetsbelastningen. Det kan ske genom att minska de administrativa pålagorna och att lärare och skolledare får större gehör för de åtgärder man bedömer behöver sättas in, säger Johanna Jaara Åstrand.

De krav Arbetsmiljöverket ställt på skolorna när det gäller arbetsbelastning handlar främst om bristfällig dokumentation, dels när det gäller de risker skolan upptäckt i sin undersökning, och dels när det gäller de åtgärder man planerar för att förebygga ohälsa.

Så kan du hjälpa till

Du kan vara med och fortsätta att påverka politikerna:

Läs mer: Så kan du minska din egen arbetsbelastning

  • Skapad 2015-02-02
Frågor & Svar