Lärarförbundet
Bli medlem

Lärares arbetstidsschema - så ska det fungera!

Du som är lärare bör ha ett schema som visar din arbetstid. Din förskolechef eller rektor ska fastställa ditt arbetstidsschema, även om du lägger delar av det själv. Se vad som gäller för dig inom fritidshem, förskola eller grundskola och gymnasium under "läs mer".

Alla lärare bör ha ett arbetstidsschema. Det ska tala om för dig när din arbetsdag börjar och slutar och när du har rast.

Arbetstidsschemat ska följa arbetstidsavtalet och omfatta all tid som arbetsgivaren styr över, även planerade variationer under året. Variationer kan till exempel vara utvecklingssamtal, föräldramöten och nationella prov.

Arbetstiden ska fördelas så jämnt som möjligt.

När planeringen är fastställd av din chef utgör den ditt ”ordinarie arbetstidsschema”. Ändringar i schemat kan ske med 14 dagars varsel.

Se filmen som reder ut lärares arbetsregler

Regionombudsman Sally Gordon på Lärarförbundet reder ut begreppen kring lagar och avtal om arbetstid för lärare samt varför frågan är så viktig att börja diskutera och hur man kan göra det.

Följ avtalen

Med ett arbetstidsschema är det lättare hålla tiden. Om din chef under året vill ändra arbetstidsschemat finns det regler för hur det ska gå till och hur du eventuellt ska ersättas. Kolla vad som gäller och kom överens om villkoren före förändringen.

Informera din chef

Om du inte hinner med dina arbetsuppgifter under arbetstiden så prata med din chef och gå igenom ditt uppdrag. Då får din chef både möjlighet och ett tydligare ansvar att vidta åtgärder.

Förtroendearbetstid

Många lärare har förtroendearbetstid. En chef kan inte beordra dig att under förtroendearbetstid utföra arbetsuppgifter som inte hunnits med på den reglerade arbetstiden. Samtidigt är det ditt eget ansvar att hålla koll på förtroendearbetstiden. Arbetar du för mycket, ger det inte rätt till lön eller övertidsersättning.

Tillsammans med SKL har Lärarförbundet tagit fram frågor och svar för att synliggöra hur avtalet ska fungera på det kommunala området. Med vissa undantag är de också giltiga för många privatanställda lärare.

Använd Arbetstidskollen!

Arbetstidskollen är ett webbverktyg som hjälper dig att planera arbetstiden så att den används när den bäst behövs och att den fastställs i ett arbetstidsschema. Du får koll på att schemat följer arbetstidsavtalet och kan följa upp förtroendetiden om du har sådan.


Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här