Lärarförbundet
Bli medlem

​Lärares arbetsmiljö påverkar elevers kunskapsresultat

I en ny rapport kan vi konstatera att stressade och sjukskrivna lärare leder till sämre studieresultat. I kommuner där lärare har höga sjukskrivningstal tar färre elever en gymnasieexamen. ”Arbetsgivare måste säkra en bra arbetsmiljö,” säger förbundsordförande Johanna Jaara Åstrand.

Rapporten som vi har gjort tillsammans med Sveriges Elevkårer visar att resultaten blir bra om arbetsmiljön är god och sjunker om arbetsmiljön brister. Allt fler lärare och elever känner sig stressade och allt fler lärare sjukskrivs i stressrelaterade sjukdomar måste tas på allvar. Något måste göras åt skolans arbetsmiljö.

- Sverige har en historiskt stor lärarbrist och vi har inte råd att slösa bort de lärare vi har. Arbetsgivare måste göra allt som står i deras makt för att säkra en bra arbetsmiljö. Det finns ingen lärarreserv att ta till, blir en lärare sjukskriven finns det inga behöriga vikarier att sätta in, säger Johanna Jaara Åstrand, ordförande Lärarförbundet.

Höga sjukskrivningstal - färre elever tar en gymnasieexamen

Undersökningen visar att i de kommuner där lärare har höga sjukskrivningstal tar färre elever gymnasieexamen. Vi kan också konstatera att i kommuner med större andel elever som får indragna studiebidrag från CSN tar också färre elever gymnasieexamen.

- Alla bakomliggande stressfaktorer går att förbättra. Fler elevskyddsombud samt ett mer strukturerat arbete mellan elever och skolpersonal skulle innebära en bättre arbetsmiljö för alla på skolan samt högre kunskapsresultat, säger Lina Hultqvist ordförande Sveriges Elevkårer.

För lärares del är det en stor och ökande mängd dokumentation och att tiden saknas för det viktigaste: att planera och följa upp undervisningen. För elevernas del är det prestationsångest och förväntningar på skolarbetet, prov, läxor och hemuppgifter samt höga krav och förväntningar som inte matchas av det stöd och utmaning som behövs.

Våra sex krav på åtgärder till alla huvudmän

Vi vill att alla huvudmän, både kommunala och fristående ska vidta följande åtgärder:

  • Lyssna på elever, lärare och rektorer när de framför synpunkter på arbetsmiljön
  • Bygg en välfungerande organisation för samtal om arbetsmiljö
  • Organisera arbetet så att arbetsbelastningen blir jämn och rimlig
  • Låt elevers, lärares och skolledares hälsa väga tungt i allt beslutsfattande
  • Bedriv ett aktivt hälsoarbete där både individen och kollektivet sätts i fokus
  • Se till att elevskyddsombud finns i den utsträckning som de ska finnas
  • Skapad 2017-07-06
Frågor & Svar