Lärarförbundet
Bli medlem

Lärareffekten lanseras

Nu är det 200 dagar kvar till valet och med anledning av detta lanserar Lärarförbundet sin nationella kampanj -Lärareffekten. Det är effekten av det arbete som lärare med rätt förutsättningar utför i skolan idag och är ofta livsavgörande för barn och ungas framtidschanser.

En färsk undersökning som vi har gjort i samarbete med Novus, visar att sju av tio föräldrar ser skolan som den viktigaste frågan i valrörelsen, men bara fem av tio föräldrar tror att politikerna tycker att skolan är viktig.

Undersökningen visar också att hälften av föräldrarna upplever att det råder lärarbrist idag. De primära orsakerna till detta menar föräldrarna är att det idag är svårt att rekrytera lärare, att det är för stora klasser och brist på vikarier.

Det finns en rad olika faktorer som påverkar en lärares arbete. Det kan vara arbetsmiljön, att ha utbildade kollegor, att hinna med administrativa arbetsuppgifter och mycket annat. Allt detta har en inverkan på effekten av en lärares arbete – vad eleverna faktiskt lär sig och bär med sig från skolan. Det är det vi kallar lärareffekten.

Det är dags för politiker att säkra rätt förutsättningar för lärarkåren och se till att skolan är den viktigaste frågan i valrörelsen. Det är dags att de anser att det är lärareffekten som avgör vilken framtid vi kan få.Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här