Lärarförbundet
Bli medlem

​Lärareffekten gav eko i debatten

Inför valet 2018 genomförde Lärarförbundet kampanjen Lärareffekten för att visa på lärarnas betydelse för individens och samhällets utveckling för att få upp skolfrågan på agendan inför valet. Lärareffekten väckte stort engagemang både lokalt och nationellt.

Under kampanjen Lärareffekten fick aktiviteter och politikerträffar genomslag i media. Här är några exempel på evenemang runt om i landet.

  • Under Global Action Week i april lyftes vikten av lärareffekten för att uppnå målen om ett rättvist och hållbart samhälle. Världens ledare har i de globala målen för hållbar utveckling satt upp målet att ”säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla”. För att nå detta behövs bra och utbildade lärare över hela världen. Och för att få bra lärare behövs goda arbetsvillkor. Genom kampanjen ville Lärarförbundet påminna regeringen om dess åtaganden. Evenemanget skedde i samarbete med Education International.
  • Lärarförbundet i Karlstad intog Stora torget med dans i september i en manifestation för att lyfta lärares arbetssituation, lärarbristen och behovet av bättre förutsättningar. När lärare får rätt förutsättningar att hinna stötta, vägleda, utmana, inspirera och förklara – då får vi motiverade barn och elever.
  • På Lärarkanalen har berättelser om lärareffektens betydelse samlats med röster från personer inom näringsliv, politiker, skådespelare och idrottsmän.
  • Lärarförbundet startade en minipoddserie under året där ordförande Johanna Jaara Åstrand talar med personer som alla gav sitt perspektiv på Lärareffekten och vad den betyder för elever, lärare och näringsliv.
  • Lärarförbundet i Jönköping anordnade politikersamtal på Hoppets torg i augusti där lärarbrist, lön, arbetsbelastning och budgetramar diskuterades. Politikerna fick frågan om de är beredda att satsa på skolan och lärareffekten.

Lärarförbundet i Umeå sprang Blodomloppet för Lärareffekten.

Lärarförbundet i Linköping kampanjar.


Åter till Verksamhetsberättelse 2018

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här

Frågor & Svar