Lärarförbundet
Bli medlem

Lärare överrepresenterade bland sjukskrivna

Lärare är ännu en gång kraftigt överrepresenterade när det gäller sjukskrivningar, visar statistik från Försäkringskassan. – Det är högst anmärkningsvärt att arbetsgivare och politiker inte redan gjort mer för att få slut på denna förödande utveckling, säger förbundsordförande Johanna Jaara Åstrand.

Statistiken visar också att psykiska diagnoser är den främsta anledningen till sjukskrivning inom skolan, för både män och kvinnor.

Antalet sjukskrivningar minskar, visserligen. Anledningen kan vara en förändrad handläggning och hårdare tillämpning av Försäkringskassan. Men minskningen är en liten tröst när antalet dagar då folk är sjukskrivna är högre än för två år sedan.

– Lärares arbetstid tar slut långt innan arbetsuppgifterna. Vi har en akut lärarbrist, att då inte värna de lärare som finns är minst sagt dumdristigt. Det är hög tid att lärares arbetsbelastning minskar, så att sjukskrivningarna går ner och resultaten kan förbättras, säger Johanna Jaara Åstrand.

Lärares fritid ägnas åt jobb

Lärarförbundets egna rapporter visar på samma negativa trend. Lärares arbetsbelastning är mycket hög jämfört med de flesta andra yrkesgrupper på arbetsmarknaden, och den främsta orsaken är obalans mellan krav och resurser. Resultatet blir att lärares fritid ägnas till jobb och att sjukskrivningarna ökar.

– Lärare ser vad som behöver göras och vet vilken skillnad man kan göra när förutsättningarna är de rätta. Att inte få ägna sin arbetstid åt det som spelar roll för elevernas utveckling och istället överösas av arbetsuppgifter som inte känns meningsfulla är ett enormt resursslöseri som går ut över både kvalitet och lärares hälsa, säger Johanna Jaara Åstrand.


Lärarförbundet kräver följande åtgärder från regering, riksdag och huvudmän:

  • Vidta åtgärder för att säkra försäkringskassans hantering av sjukskrivningar, tillsynsansvar och rehabiliteringssamordning i samarbete med arbetsgivare och sjukskrivande läkare.
  • Förstärkta tidiga rehabiliteringsinsatser
  • Mindre barngrupper
  • Anställa mer personal i skolan, så som administrativa lärarassistenter, it-stöd, socialpedagoger och personal i elevhälsan.
  • Onödiga administrativa arbetsuppgifter ska tas bort från lärare och skolledares ansvar
  • Skapad 2017-06-07
Frågor & Svar