Lärarförbundet
VIKTIG INFORMATION OM FAKTUROR
Månadsfakturor och påminnelser har på grund av tekniska problem inte gått i väg i tid. Vi ber om ursäkt för det som hänt och gör allt vi kan för att rätta till felen.
Du behöver inte höra av dig till oss. Fakturan skickas så snart det är möjligt och förseningen kommer inte påverka ditt medlemskap eller din försäkring. Läs mer →
Bli medlem

Lärare kan utveckla yrket genom forskning

Lärare behöver vara med och forska. Lärares erfarenhet och yrkeskunskaper måste involveras i forskningsprocessen för att den ska utveckla yrket. Det menar Ulla Runesson, professor i pedagogik. Hon är en av de du träffar på Lärarnas forskningskonvent.

Ulla Runesson är professor i pedagogik vid Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University. Tillsammans med Anders Nersäter, professor vid samma universitet, deltar hon i Lärarnas forskningskonvent den 13 april 2016. De deltar under eftermiddagen i Forskande lärare utvecklar undervisningen. Hela programmet hittar du här.

Utvecklar hela yrkeskåren

Ulla Runesson menar att lärare självklart ska forska för att medverka till sin yrkeskårs utveckling och att man bör ta tillvara på forskande lärare bättre när de är tillbaka i klassrummet.

Varför är det viktigt att lärare forskar?

- Jag skulle vilja omformulera frågan till varför behöver vi göra lärare delaktiga i forskning och då menar jag att lärare måste vara med i kunskapsbygget som är grunden för deras yrke. I dag har vi ingen sådan vetenskaplig grund. Om kunskapen ska ha bäring mot lärares arbete behöver deras erfarenheter och yrkeskunskaper involveras i forskningsprocessen.

Hur upplever du att en lärare som gått en forskarutbildning bemöts väl tillbaka på arbetsplatsen?

- Tyvärr är det så i många fall att deras nyvunna kunskap sällan tas till vara. Många gånger saknas kunskap om vad vetenskaplig kunskap och vetenskapligt kunnande kan tillföra verksamheten. Kanske borde skolledare också få chansen att forskarutbildas för att de skall kunna förstå hur sådan kan komma verksamheten till del. De forskarutbildade lärarna behöver också mötesplatser och miljöer där de kan fortsätta att utvecklas.

Vad innebär det att vara handledare för forskarstuderande?

- När det gäller själva avhandlingsarbetet hjälper jag den forskarstuderande att avgränsa forskningsfrågan, hitta en relevant teori och så läser jag deras texter med kritiska ögon och ställer kritiska frågor så de får argumentera. Allt detta är ett led i deras utbildning: att kunna ställa forskningsfrågor, söka svar och kunna kommunicera sitt resultat på ett stringent sätt och ha väl grundade argument.

Vad har du för erfarenheter av lärare som forskar?

- Det kan vara svårt för dem att gå från en muntlig till skriftlig kultur och från skolvärldens många gånger normativa kultur till forskarvärldens problematiserande och ifrågasättande kultur.

Ulla Runesson menar att bedriva forskarstudier innebär att befinna sig i en process där det förgivet tagna blir ifrågasatt. Detta innebär en form av risktagande du säger ja till när du går in i forskningens värld.

- Forskning är att föra en dialog och ställa frågor mer än att leta efter slutgiltiga svar.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här