Lärarförbundet
Bli medlem

Lärare högvilt på jobbmarknaden

Antal lediga lärarjobb har ökat med 30 procent.

Antal lediga lärarjobb har ökat med 30 procent.

Det blir allt svårare att rekrytera lärare. Lärarbristen är fortsatt akut och det märks i antal lediga jobb, som ökar dramatiskt med 30 procent. Det skriver TT som har tagit del av Lärarförbundets sammanställning av statistik från Arbetsförmedlingen.

Det är gyllene tider för lärarna som kan välja och vraka bland lediga jobb, skriver TT efter att ha tagit del av siffror från Arbetsförmedlingen. De lediga jobben i grundskolorna har ökat med 30 % jämfört med våren 2015. Det finns närmare närmare 28.000 lediga tjänster i landet.

Lika stor ökning i förskola och gymnasieskola

De lediga platserna för förskollärare ökade med 32 procent och för gymnasielärare med 29 procent.*

– Siffrorna är framför allt ett uttryck för lärarbristen som tyvärr blir allt allvarligare för varje år, säger Lärarförbundets vice ordförande Maria Rönn till TT.

Flera förklaringar

Att antalet lediga lärarjobb skjutit ännu högre i höjden har flera förklaringar. En är ovanligt stora elevkullar. En annan är den politiska ambitionen att öka lärartätheten. Detta har hittills resulterat i att andra personalgrupper kring lärarna, som assistenter, studiehandledare och fritidspedagoger har växt, medan lärartätheten sjunkit, skriver TT. En tredje förklaring är att lärarna blivit mer benägna att byta jobb.

– När man lyssnar på lärarna känns det som att det finns en större benägenhet att röra på sig. De är medvetna om att de är hett villebråd på arbetsmarknaden, säger Maria Rönn.

Svårt läge att rekrytera

Samtidigt sliter arbetsgivarna sitt hår.

– Det är ett oerhört ansträngt läge. Redan förra året hörde skolledare av sig i förtvivlan för att de inte kunde bemanna sina tjänster, och de nya siffrorna talar för att det blir ännu svårare inför den kommande terminsstarten. Skolledarna tvingas lösa bemanningen med obehörig personal, säger Maria Rönn.

Locka tillbaka lärare som slutat

Hon hävdar att läckorna från läraryrket måste tätas, genom bättre arbetsvillkor.

– I dag finns 40 000 lärare som arbetar i andra yrken, och många av våra medlemmar funderar på att lämna yrket. Det är lönen och arbetsbelastningen som anges som skäl.

I slutändan är det eleverna som drabbas av lärarbristen, fortsätter hon:

– Det finns en stark koppling mellan elevers resultat och lärares kompetens och förutsättningar.

*Arbetsförmedlingens statistik är inte heltäckande, då alla lediga tjänster inte anmäls till Arbetsförmedlingen.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här