Lärarförbundet
Bli medlem

Lärare får stöd om nya läroplaner i förskoleklass och fritidshem

Utbildningsdepartementet ger besked till Lärarförbundet i svar på en skrivelse om implementering av de nya läroplansavsnitten för bland annat förskoleklass och fritidshem som Johanna Jaara Åstrand skickade till Gustav Fridolin den 4 juli 2016.

Utbildningsdepartementet ger besked till Lärarförbundet i svar på en skrivelse om implementering av de nya läroplansavsnitten för bland annat förskoleklass och fritidshem som Johanna Jaara Åstrand skickade till Gustav Fridolin den 4 juli 2016.

Efter Lärarförbundets påverkan satsar nu regeringen på kompetensutveckling för att implementera de nya läroplansavsnitten i förskoleklass och fritidshem. Målgrupper är bland annat lärare och förskollärare i skola, förskola, förskoleklass, fritidshem samt skolledare och huvudmän.

I juli tidigare i år skickade Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand krav till Gustav Fridolin på att regeringen måste avsätta tillräckliga resurser för stöd och införande av de nya läroplansavsnitten för fritidshem och förskoleklass.

Regeringen har nu svarat att de delar Lärarförbundets uppfattning att de reviderade läroplansavsnitten ger förutsättningar för att utveckla den pedagogiska kvaliteten och öka likvärdigheten i förskoleklass och fritidshem. För att säkerställa att de reviderade läroplanerna får genomslag kommer regeringen avsätta resurser för 2017 till dessa insatser.

Lärarförbundets referensorgan för fritidspedagogik har pekat på behovet av implementeringsinsatser i flera inlägg på Fritidspedagogikbloggen. Precis som förbundsordförande Johanna Jaara Åstrand har de krävt att regeringen ska avsätta resurser för att den nya läroplanstexten ska bli verklighet, samt att implementeringen ska rikta sig även mot skolledare och huvudmän. Därför är det särskilt glädjande att utbildningsdepartementet nu meddelar att alla dessa grupper ska omfattas.

Implementeringen av läroplansavsnitten ska ske genom att öka kunskapen hos lärare och förskollärare i skola, förskola, förskoleklass, fritidshem samt skolledare och huvudmän om de nya reformerna, genom information och kompetensutveckling.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här