Lärarförbundet
Lärarförbundet Kontakt håller extraöppet för att kunna svara på frågor om skolavtal18 - fredag kl.8-20, lördag kl. 10-14 →

Lärare efterfrågar mer förtroende från politiker

I en färsk enkätundersökning från Lärarförbundet framkommer att bara en av tre lärare anser att politiker har mycket eller ganska stort förtroende för lärarkåren. Det kan jämföras med att två av tre lärare upplever att förtroendet för lärare bland föräldrar är mycket eller ganska högt.

-Undersökningen blottlägger ett allvarligt problem då lärarna inte upplever att skolans huvudmän har förtroende för lärare och skolledare. Det finns heller ingen skillnad mellan kommunpolitiker och rikspolitiker i undersökningen, något som speciellt är ett underbetyg till kommunpolitikerna. Eftersom de är närmast skolan och lärarna, som arbetsgivare och lokala huvudmän måste förtroendet från dem öka, säger Johanna Jaara Åstrand, ordförande Lärarförbundet.

-Vi behöver ett nytt samhällskontrakt mellan politiken och professionen som måste grundas i större tillit till professionen. Politikerna är våra främsta förutsättningsgivare och när de inte litar på att lärare och ledare kan och vill ta ett stort yrkesansvar så riskerar de landa i helt fel politiska beslut. Genom att lita på en stark och kompetent lärarkår kan politiken fokusera på att rätt förutsättningar finns på plats, säger Johanna Jaara Åstrand.

Undersökningen visar också att tre av sju lärare anser att läraryrkets status har låg eller mycket låg status i samhället idag. Av de drygt 1 600 tillfrågande lärarna anser noll procent att läraryrket har hög status.

-Svaren illustrerar varför vi har hamnat i ett läge med akut lärarbrist. Läraryrket måste bli attraktivt, så att fler vill bli och vara lärare. Det handlar om lön med det handlar också om tillit, något som framgår tydligt av den här undersökningen, säger Johanna Jaara Åstrand.

diagram1

Undersökningen är gjord av undersökningsföretaget Novus bland Lärarförbundets medlemmar i en webbpanel. Den har besvarats av 1634 respondenter, som är spridda över landet och de olika lärargrupper som Lärarförbundet representerar. Resultatet är viktat för att återspegla Lärarförbundets medlemmar.

Länk till debattartikel i Skånska Dagbladet

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här